cwiki.cz

Říční korytoŘíční koryto (též řečiště) ohraničuje vodní tok. Proudí jím voda z vyšších poloh do nižších. Díky erozní síle vody dochází k postupnému zahlubování do podloží. Říční koryto vytváří říční údolí, které může být poměrně mělké s nízkými okraji jako například Labe v dolní části toku, ale také může tvořit soutěsky se strmými okraji, které se mohou vypínat až několik set metrů - hovoříme o kaňonech. Nejznámějším příkladem je Grand Canyon v USA. Tyto příkré svahy jsou typické nejčastěji pro horní části toku, kde má koryto velký spád a voda značnou erozní sílu.

Říční koryto řeky Bystřice

Říční koryto je obvykle tvořeno dnem a postranními břehy.

Říční koryto může obsahovat celoročně tekoucí vodu, jako například naprostá většina českých řek, ale může také být pouze dočasné, kdy se naplní například jen v období dešťů (známá suchá koryta jsou vádí na Sahaře či creeky v USA nebo Austrálii).

Říční koryto je často uměle upravováno, aby voda protékala místy, kudy si to člověk přeje. Další formou úpravy je zpevňování, či navyšování břehů, které má zabránit rozlévání vodního toku či zabránění nebo minimalizaci dopadu povodní.


Externí odkazy

Zdroj


Poslední aktualizace: 21.11.2021 02:02:18 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto cwiki.cz nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.