cwiki.cz

ŘeditelŘeditel nebo ředitelka je obecné označení pro člověka, který řídí nějakou instituci nebo její část a zároveň s tím obvykle i nějakou větší skupinu osob. Jeho zástupcem může být náměstek.

U velkých firem a některých velkých společností i veřejných institucí, kde může působit více osob ve funkci ředitele, je pro nejvýše postaveného ředitele užíváno označení generální ředitel (v minulosti též ústřední ředitel). Další jemu podřízení ředitelé mohou mít různé upřesňující přívlastky podle oborů své působnosti, např.:

  • finanční ředitel
  • ekonomický ředitel
  • obchodní ředitel
  • provozní ředitel
  • technický ředitel
  • personální ředitel
  • výrobní ředitel
  • ředitel závodu nebo ředitel pobočky apod.

Působnost všech ředitelů obvykle bývá vymezena v rámci platných právních norem na podkladě statutu příslušné organizace či instituce nebo jiného vnitřního organizačního předpisu statutární povahy.

Na českých ministerstvech se podle zákona o státní službě jako oficiální funkční úřední zařazení užívá označení ředitel odboru. Ten podléhá náměstkovi pro řízení sekce, kterého v jiných správních úřadech nahrazuje ředitel sekce.


Související články


Externí odkazy

Zdroj


Poslední aktualizace: 20.11.2021 11:22:34 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto cwiki.cz nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.