cwiki.cz

CODADCODAD (anglická zkratka za Combined diesel and diesel) je kombinovaný námořní pohonný systém, který používá zapojení dvou dieselmotorů. Ty přes spojku a převodovku pohánějí jeden společný lodní šroub. Převodovka slouží jednak k přenesení hnací síly obou motorů na jednu hřídel, ale také ke snížení otáček hřídele, aby lodní šroub mohl pracovat efektivně. Spojka umožňuje volit mezi konfigurací pohonu, kdy běží pouze jeden z motorů a druhý je odpojen, či kdy pracují oba.

Schéma pohonného systému CODAD
Zdroj


Poslední aktualizace: 21.11.2021 09:15:38 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto cwiki.cz nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.