cwiki.cz

Debyeova stínicí délkaPředpokládejme homogenní plazma. Do plazmatu vložíme nepohyblivý náboj q. Částice se souhlasným nábojem jsou jím odpuzované, s nesouhlasným přitahované. Plazma se proto polarizuje a elektrické pole vloženého náboje tím pádem odstíní. Odstíněním klesne potenciál elektrického pole v plazmatu oproti potenciálu elektrického pole ve vakuu na 1/e ve vzdálenosti zvané Debeyova stínící délka. Vypočítáme ji z teplot \({\displaystyle T_{+}}\) a \({\displaystyle T_{-}}\) kladných iontů a elektronů a koncentrace nabitých částic \({\displaystyle n_{0}=n_{+}=n_{-}}\) jako

\({\displaystyle h={\sqrt {{\frac {\varepsilon _{0}k}{e^{2}n_{0}}}{\frac {T_{+}T_{-}}{T_{+}+T_{-}}}}}}\),

kde \({\displaystyle \varepsilon _{0}}\) je permitivita vakua a \({\displaystyle k}\) Boltzmannova konstanta.

Lze ukázat, že maximální vzdálenost, kam se mohou dostat elektrony při fluktuaci, je také rovna Debeyově délce.

Zdroj


Poslední aktualizace: 21.11.2021 09:18:48 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto cwiki.cz nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.