cwiki.cz

Folitropin


(přesměrováno z Folikuly_stimulující_hormon)


Folitropin (FSH, z angl. follicle–stimulating hormone, tedy folikuly stimulující hormon) je jeden ze skupiny lidských pohlavních hormonů vyskytující se u obou pohlaví. Je produkován předním lalokem hypofýzy (adenohypofýzou) a řadí se mezi gonadotropiny.

3D struktura folitropinu

U žen podporuje růst folikulů (vaječníkových váčků) ve vaječnících a stimuluje tvorbu estrogenu. U mužů vyvolává tvorbu pohlavních buněk (spermatogenezi).

Obsah


Stavba

Folitropin je z chemického hlediska glykoprotein o relativní molekulové hmotnosti asi 30 kDa. Skládá se ze dvou různých, nekovalentně vázaných podjednotek „a“ a „b“. Podjednotka a se vyskytuje i u ostatních glykoproteinových hormonů, tj. lutropinu (LH), tyreotropinu (TSH) a choriového gonadotropinu (hCG), který je primárně produkován placentou. Podjednotka b je naopak specifická pro každý z hormonů, určuje biologickou a imunologickou specifitu a umožňuje rozlišení FSH od ostatních glykoproteinových hormonů.


Účinek

Účinek FSH se u mužů a žen liší.

U žen se FSH a LH vzájemně doplňují při kontrole rozmnožovacích funkcí, indukují ovulaci a přispívají k rozvoji žlutého tělíska. Hladiny FSH cyklicky kolísají. Vzestup sekrece pohlavních steroidů zrajícím folikulem během první části cyklu je zodpovědný za „sekreční pík“ (náhlý vzestup produkce hormonů) a následně za ovulaci. Sekrece LH v pulsech podporuje rozvoj žlutého tělíska. Žluté tělísko pak postupně, jak roste, produkuje čím dál se zvyšující množství progesteronu a estradiolu. Pokud nedošlo k oplodnění, sekrece FSH a LH blokována vysokou hladinou steroidních hormonů (negativní zpětná vazba). V těhotenství funkci LH přebírá hCG (podporuje sekreci progesteronu žlutým tělískem).

U mužů FSH spolu s LH a testosteronem stimuluje spermatogenezi. Během puberty FSH indukuje odpověď Leydigových buněk na LH. Sekrece FSH a LH je stimulována hypotalamickým dekapeptidem (hormon uvolňující gonadotropin - GnRH).


Související články


Externí odkazy

Zdroj


Poslední aktualizace: 20.11.2021 07:00:32 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto cwiki.cz nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.