cwiki.cz

HřbetniceHřbetnice je čára styku dvou přilehlých svahů téhož hřbetu. Spojuje relativně nejvyšší body terénního tvaru, a proto je zároveň rozvodnicí. Ze všech spádnic na ploše hřbetu má právě hřbetnice nejmenší sklon. Opakem je údolnice, spojující místa největšího vyhloubení příčného řezu údolím.


Související články


Externí odkazy

Zdroj


Poslední aktualizace: 21.11.2021 07:44:41 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto cwiki.cz nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.