cwiki.cz

HexeraktV geometrii je hexerakt šestirozměrnou analogií krychle, jde tedy o speciální variantu nadkrychle pro d=6. Odborněji by mohl být hexerakt definován jako pravidelný konvexní čtyřúhelník s dvanácti penteraktovýmy 5-stěnami, šedesáti teseraktovými hypernadstěnami a čtyřiceti krychlovými nadstěnami.


Objem a obsah hexeraktu

Tyto vzorce uvádějí obsah hexeraktu a jeho k-rozměrné povrchy.

V=a6

S5D=12 a5

S4D=60 a4

S3D=160 a3

S2D=240 a2

S1D=192 a

VÍCEROZMĚRNÁ GEOMETRICKÁ TĚLESA
d=2 trojúhelník čtverec pětiúhelník šestiúhelník
d=3 jehlan krychle dvanáctistěn,dvacetistěn
d=4 5nadstěn teserakt 24nadstěn 120nadstěn,600nadstěn
d=5 5simplex penterakt
d=6 6simplex hexerakt
d=7 7simplex hepterakt
d=8 8simplex okterakt
d=9 9simplex ennerakt
d=10 10simplex dekerakt
d=11 11simplex hendekerakt
d=12 12simplex dodekerakt
d=13 13simplex triskaidekerakt
d=14 14simplex tetradekerakt
d=15 15simplex pentadekerakt
d=16 16simplex hexadekerakt
d=17 17simplex heptadekerakt
d=18 18simplex oktadekerakt
d=19 19simplex ennedekerakt
d=20 20simplex ikosarakt
Zdroj


Poslední aktualizace: 20.11.2021 07:23:18 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto cwiki.cz nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.