cwiki.cz

Metr krychlový za sekunduMetr krychlový za sekundu (zkratkou m3·s−1, m3/s) je jednotka objemového průtoku představující objem tekutiny, který proteče za jednotku času. Vyjadřuje například jednotku hltnosti turbín.

\({\displaystyle Q={\frac {V}{t}}=\left[{\frac {m^{3}}{s}}\right]}\)

nebo také

\({\displaystyle Q(t)={\frac {dV(t)}{dt}}={\dot {V}}(t)}\)

(\({\displaystyle Q}\) objemový průtok, \({\displaystyle V}\) objem, \({\displaystyle t}\) čas, \({\displaystyle dV/dt}\) derivace objemu podle času)

Zdroj


Poslední aktualizace: 21.11.2021 04:54:34 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto cwiki.cz nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.