cwiki.cz

Mezinárodní atomový časMezinárodní atomový čas (TAI, temps atomique international) je souřadnicový čas definovaný pomocí atomových hodin. Údaje z více než 200 atomových hodin (EAL, Echelle Atomique Libre) se od roku 1977 relativisticky (kvůli započtení gravitační dilatace času) přepočítávají z vlastního času hodin na rotující geoid (střední hladinu moře). Jeho plynutí tak není závislé ani na periodě rotace Země ani na výšce umístění atomových hodin, jako u lokálního měření atomového času. Tento čas představuje v současné době nejpřesnější dosažitelnou časovou stupnici.

Rozdíl mezi TAI a UTC se stále mění a doposud zvětšuje. Změna probíhá skokem. Rozdíl, anglicky zvaný leap seconds - přestupné sekundy, je způsoben vkládáním přestupných sekund pro korekci UTC. Hodnoty rozdílu a jeho historii lze nalézt v BIPM na zvláštní stránce věnované aktuální hodnotě přestupných sekund, odkud je přebírá např. NIST. Archiv je aktualizován měsíčně. Od 30.6.2012 byl rozdíl TAI a UTC přesně 35 sekund, od 30.6.2015 již 36 sekund. Zatím poslední přestupná sekunda je vložena dne 31. prosince 2016 a aktuální rozdíl TAI−UTC je 37 sekund.

Relativní nestabilitu frekvence časové stupnice EAL lze pro kratší časy vyjádřit jako \({\displaystyle 1{,}7\times 10^{-15}}\) s poklesem s odmocninou počtu dní a pro delší časy jako \({\displaystyle 0{,}2\times 10^{-16}}\) s nárůstem s odmocninou počtu dní. TAI se počítá jako průměrný údaj z korigovaných údajů EAL. Je zpětně publikován BIPM v „Circular T“.[1]


Odkazy

Reference

Externí odkazy

Zdroj


Poslední aktualizace: 21.11.2021 01:48:21 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto cwiki.cz nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.