cwiki.cz

ObsahTento článek je o míře v geometrii. Další významy jsou uvedeny na stránce Obsah (rozcestník).

Obsah je v geometrii veličina, která vyjadřuje velikost plochy. Jiné názvy jsou plocha, výměra, rozloha.

Obsah je mírou (tedy charakteristikou velikosti) dané dvourozměrné části prostoru. Označuje se písmenem S, či v mezinárodním použití písmenem A.

Někdy se toto slovo nesprávně používá také pro objem prostorových (třírozměrných) těles, který se označuje písmenem V.

Obsah


Jednotky

Jednotka SI

metr čtvereční, značka jednotky: m2

další používané jednotky
  • kilometr čtvereční (km2): 1km2 = 1 000 000 m2
  • hektar (ha): 1ha = 10 000 m2
  • ar (a): 1a = 100 m2
  • decimetr čtvereční (dm2): 1dm2 = 0.01 m2
  • centimetr čtvereční (cm2): 1cm2 = 0.0001 m2
  • milimetr čtvereční (mm2): 1mm2 = 0.000001 m2
nestandardní jednotky
měřidla

Vzorce

Nejběžnější vzorce pro obsah či povrch:
Tvar Vzorec Proměnné
Čtverec \({\displaystyle a^{2}\,}\) \({\displaystyle a}\) je délka strany čtverce.
Obdélník \({\displaystyle a\cdot b\,}\) \({\displaystyle a}\) a \({\displaystyle b}\) jsou délky stran obdélníku.
Trojúhelník \({\displaystyle {\frac {1}{2}}a\cdot v_{a}\,}\) \({\displaystyle a}\) je základna a \({\displaystyle v_{a}}\) jí příslušná výška.
Kruh \({\displaystyle \pi \cdot r^{2}\,}\) r je poloměr.
Elipsa \({\displaystyle \pi \cdot a\cdot b\,}\) \({\displaystyle a}\) a \({\displaystyle b}\) jsou hlavní poloosa a vedlejší poloosa.
Povrch koule \({\displaystyle 4\pi r^{2}\,}\) nebo \({\displaystyle \pi d^{2}\,}\) \({\displaystyle r}\) je poloměr a \({\displaystyle d}\) je průměr.
Lichoběžník \({\displaystyle {\frac {1}{2}}(a+c)v\,}\) \({\displaystyle a}\) a \({\displaystyle c}\) jsou rovnoběžné strany a \({\displaystyle v}\) jejich vzdálenost (výška).
Pravidelný osmiúhelník \({\displaystyle 2(1+{\sqrt {2}})a^{2}}\) \({\displaystyle a}\) je strana.
Kruhová výseč \({\displaystyle {\frac {\theta }{2}}r^{2}\,}\) \({\displaystyle r}\) je poloměr a \({\displaystyle \theta }\) je úhel (v radiánech).

Související články


Externí odkazy

Zdroj


Poslední aktualizace: 20.11.2021 12:17:57 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto cwiki.cz nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.