cwiki.cz

OsmistěnPravidelný osmistěn (oktaedr) je trojrozměrné těleso v prostoru, jehož stěny tvoří 8 stejných rovnostranných trojúhelníků. Má 6 rohů a 12 hran. Patří mezi mnohostěny, speciálně mezi takzvaná platónská tělesa.

Pravidelný osmistěn
Objem\({\displaystyle V={\frac {\sqrt {2}}{3}}a^{3}}\)
Povrch\({\displaystyle S=2{\sqrt {3}}a^{2}}\)
Obrazec stěnytrojúhelník
Počet vrcholů6
Počet hran12
Počet stěn8
Úhel u vrcholu60°
Poloměr opsané kulové plochy\({\displaystyle r={\frac {a}{\sqrt {2}}}}\)
Poloměr vepsané kulové plochy\({\displaystyle \rho ={\frac {\sqrt {6}}{6}}a}\)
Duální mnohostěnkrychle

Osmistěn je zvláštní případ čtyřbokého dvojjehlanu.

Výpočet pro výšku osmistěnu (nejkratší vzdálenost protilehlých trojúhelníků): \({\displaystyle 2\cdot {\sqrt {{\biggl (}{\frac {1}{2}}a{\biggr )}^{2}-{\biggl (}{\frac {1}{3}}a{\biggr )}^{2}}}}\)

Vícerozměrná geometrická tělesa
d=2 trojúhelník čtverec šestiúhelník pětiúhelník
d=3 jehlan krychle, oktaedr krychloktaedr, kosočtverečný dvanáctistěn dvanáctistěn, dvacetistěn
d=4 5nadstěn teserakt, 16nadstěn 24nadstěn 120nadstěn,600nadstěn
d=5 5simplex penterakt, 5ortoplex
d=6 6simplex hexerakt, 6ortoplex
d=7 7simplex hepterakt, 7ortoplex
d=8 8simplex okterakt, 8ortoplex
d=9 9simplex ennerakt, 9ortoplex
d=10 10simplex dekerakt, 10ortoplex
d=11 11simplex hendekerakt, 11ortoplex
d=12 12simplex dodekerakt, 12ortoplex
d=13 13simplex triskaidekerakt, 13ortoplex
d=14 14simplex tetradekerakt, 14ortoplex
d=15 15simplex pentadekerakt, 15ortoplex
d=16 16simplex hexadekerakt, 16ortoplex
d=17 17simplex heptadekerakt, 17ortoplex
d=18 18simplex oktadekerakt, 18ortoplex
d=19 19simplex ennedekerakt, 19ortoplex
d=20 20simplex ikosarakt, 20ortoplex

Související články


Externí odkazy

Zdroj


Poslední aktualizace: 21.11.2021 02:48:05 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto cwiki.cz nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.