cwiki.cz

Plazmová frekvencePři poruše v plazmatu vzniknou tlumené harmonické kmity s kruhovou frekvencí

\({\displaystyle \omega _{p}={\sqrt {\frac {e^{2}n_{0}}{\varepsilon _{0}m_{-}}}}}\),

kde e je elementární náboj, \({\displaystyle n_{0}}\) koncentrace nosičů náboje,\({\displaystyle \varepsilon _{0}}\) permitivita vakua a \({\displaystyle m_{-}}\) hmotnost elektronu. Tento děj v plazmatu je popsán pohybovou rovnicí

\({\displaystyle {\frac {d\mathbf {v_{-}} }{dt}}=-{\frac {e\mathbf {E} }{m}}_{-}-\nu _{-}\mathbf {v_{-}} }\).

Tlumení kmitů je popsané časovou konstantou \({\displaystyle {\frac {2}{\nu }}_{-}}\), kde \({\displaystyle \nu _{-}}\) je frekvence srážek elektronů s neutrálními částicemi. Tlumené harmonické kmity lze pozorovat jen tehdy, je-li splněno \({\displaystyle \nu _{-}<2\omega _{p}}\). Jinak má vývoj koncentrace elektronů aperiodický charakter.

Zdroj


Poslední aktualizace: 21.11.2021 09:18:55 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto cwiki.cz nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.