cwiki.cz

PlukPluk (zastarale a ve většině jazyků „regiment“ [1]) je vojenský útvar, který tvoří základní taktický celek. Má pevnou organizaci a obvykle se skládá z velitelství, ze dvou až čtyř bojových praporů, které obvykle patří ke stejnému typu zbraně a dalších podpůrných a zabezpečovacích jednotek. Velitelem pluku bývá často plukovník. Pluk má obvykle v mírových dobách od několika set do 3 tisíc mužů. Válečné počty mohou být i několikanásobně vyšší.

Značka pro pěchotní pluk v mapové symbolice NATO
Ilustrační fotografie pluku Britské armády

Nadřízeným útvarem pluku je brigáda a divize. Podřízené jednotky jsou prapory a roty.

Obsah


Příklady


Reference

  1. Ottova encyklopedie obecných vědomostí: díl 21, str. 405

Související články


Externí odkazy

Zdroj


Poslední aktualizace: 21.11.2021 04:14:42 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto cwiki.cz nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.