cwiki.cz

PolopřímkaPolopřímka je část přímky, která vznikne rozdělením přímky jedním jejím bodem.


Značení

Bod, který rozdělil přímku, se nazývá počáteční bod polopřímky. Pro určení polopřímky se na polopřímce volí další bod různý od počátečního bodu, tento bod se nazývá pomocný bod.

Polopřímka se znázorňuje rovnou čarou jdoucí od počátečního bodu přes pomocný bod dále, zapisuje se pomocí počátečního a pomocného bodu, např. \({\displaystyle {\overrightarrow {AB}}}\).

Poloprimka.jpg

Opačná polopřímka k dané polopřímce je polopřímka, která leží na stejné přímce, má s danou polopřímkou stejný počáteční bod, ale opačný směr. Pro rozlišení směru se také používá šipka směřující opačným směrem, tzn. \({\displaystyle {\overrightarrow {AC}}}\) je opačná polopřímka k \({\displaystyle {\overrightarrow {AB}}}\).

OpacnaPoloprimka.jpg


Vlastnosti

Sjednocením polopřímky a k ní opačné polopřímky vznikne přímka.

Úsečka jako průsečík polopřímek.

Máme-li na přímce dva body \({\displaystyle A,B}\), pak průnikem polopřímek \({\displaystyle {\overrightarrow {AB}}}\) a \({\displaystyle {\overrightarrow {BA}}}\) je úsečka \({\displaystyle AB}\).


Související články

Zdroj


Poslední aktualizace: 20.11.2021 12:34:20 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto cwiki.cz nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.