cwiki.cz

ProděkanProděkan je funkce označující zástupce děkana, používána je na vysokých školách. Proděkany jmenuje a odvolává děkan fakulty pro určité přesně stanovené oblasti a jsou mu zpravidla přímo podřízeni a odpovědni. Proděkani ve vymezených oblastech zastupují děkana, jednají jeho jménem. Často například existuje proděkan pro studijní záležitosti (zodpovědný za vše, co se týká studia), pro zahraniční styky (zodpovědný za veškerý styk se zahraničím), pro vědu a výzkum (zodpovědný za přípravu výzkumných záměrů, získávání grantů apod.) a další.

Při akademických obřadech přísluší proděkanovi slavnostní oslovení honorabilis (ctihodný), v případech, kdy při obřadu zastupuje děkana pak spectabilis.


Související články


Externí odkazy

  • Slovníkové heslo proděkan ve Wikislovníku
Zdroj


Poslední aktualizace: 20.11.2021 11:22:02 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto cwiki.cz nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.