cwiki.cz

Psi (jednotka)PSI je anglosaská jednotka tlaku, definovaná jako libra síly na čtverečný palec (anglicky pound per square inch); někdy se proto též označuje lbf/in².

Tlakoměr s jednotkou PSI (červená stupnice) a kPa (černá stupnice)

Jednotka PSI je definovaná jako tlak odpovídající gravitační síle působící prostřednictvím tělesa o hmotnosti jedné libry na plochu jednoho čtverečného palce. Platí:

1 psi = 1 lbf/in² ≈ 6 894,757 Pa (jednotka soustavy SI).

Standardní atmosférický tlak při mořské hladině má hodnotu: Pa = 14,695948804 psi.


Externí odkazy

Zdroj


Poslední aktualizace: 21.11.2021 12:32:22 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto cwiki.cz nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.