cwiki.cz

Rekombinace plazmatuRekombinace plazmatu je proces, při kterém pozitivní ionty z plazmatu zachytávají volné (energetické) elektrony a kombinují se s elektrony nebo negativními ionty na nové neutrální atomy (plyn). Rekombinace je exotermní reakce, což znamená, že uvolňuje teplo.

Rekombinace se obvykle děje v celém objemu plazmatu (objemová rekombinace), i když v některých případech se omezuje na některé speciální oblasti. Každý druh reakce se nazývá rekombinační mód a jejich jednotlivé vlastnosti silně ovlivňují vlastnosti plazmatu jako je jeho energie (teplo), hustota, tlak a teplota okolního prostředí. Každodenní příklad rychlé rekombinace plazmatu nastává, když vypnuteme zářivku. Plazma nízké hustoty v lampě (která generuje světlo bombardováním fluorescenční vrstvy na vnitřní straně skleněné stěny) rekombinuje v zlomku sekundy poté, kdy je generování plazmatu elektrického pole odstraněno vypnutím zdroje elektrické energie.

Rekombinační módy vodíku mají zásadní význam pro vývoj divertorových regionů pro tokamaky. Ve skutečnosti budou poskytovat dobrý způsob pro získávání energie vyrobené v jádru plazmatu. V současné době se má za to, že ztráty plazmatu pozorované v rekombinačním regionu jsou dány pravděpodobně dvěma různými módy: elektron-iontovou rekombinací (EIR) a rekombinací aktivovanou molekulami (MAR).


Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Plasma recombination na anglické Wikipedii.

Zdroj


Poslední aktualizace: 20.11.2021 07:54:44 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto cwiki.cz nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.