cwiki.cz

RevizionismusRevizionismus (z lat. re-videre, re-visus, znovu prohlédnout, ověřit) je soustavné úsilí o přehodnocení, změny případně úpravy daného (stávajícího) stavu, ideologie nebo většinového názoru, a to ve společensky významné věci.

Pojem „revizionismus“ má několik významů:

  • společensky významný pokus o nový pohled na (nedávné) dějiny, někdy i s politickým záměrem
  • soustavnou snahu o změnu většinového názoru, „hlavního proudu“, i v jiných vědách.
  • v komunistickém režimu a straně: pejorativní označení „odštěpenců“, kteří chtěli revidovat základy leninské ideologie

Obsah


Původ slova

Podle anglického etymologického slovníku je slovo poprvé doloženo k roku 1903 jako pejorativní označení sociálně demokratických snah v marxismu („oportunismus“), zejména pro opuštění tezí o třídním boji a proletářské revoluci. Ve smyslu snah o revizi historie se poprvé vyskytuje 1934 v souvislosti s příčinami první světové války.[1]


Pojem marxistické terminologie

V  diskurzu komunistických režimů je „revizionista“ pojímán jako hanlivý výraz a byl používán pro ty kteří mají snahu revidovat myšlenky marxismu-leninismu, či pro ty, kteří usilují o dosažení změn vedoucích k socialismu pozvolnou cestou respektování zákonů, což je v rozporu s revolučním pojetím těchto změn, hlásaných oficiální komunistickou ideologií (podobně oportunismus, reformismus).[2][3] Termín je již obvykle vnímán jako neutrální, ovšem ze strany marxistů-leninistů byl a je používán jako pejorativní označení pro ty, kteří se z jejich perspektivy odchýlili od učení „klasiků“ a od jeho závazných výkladů.[4]

Podmínky Leninova a Stalinova režimu v SSSR neumožňovaly, aby se revizionismus rozvíjel v socialistických zemích, proto v období před léty 1953/1956 jsou za revizionisty označováni zpravidla jen západní autoři jako Eduard Bernstein, Karl Kautsky a jiní. Po 20. sjezdu KSSS se objevily generace revizionistů i v zemích východního bloku. Jsou k němu např. řazeni György Lukács, Leszek Kołakowski a jiní, v bývalém Československu zvláště Karel Kosík, Ivan Sviták, Milan Machovec a mnozí další. S rozpadem sovětského impéria v letech 19891991 se pojem revizionismu v tomto použití stává historickým.


Historický revizionismus

Historický revizionismus je soustavná snaha historiografů o nové hodnocení (zpravidla nedávných) dějin, a to s politickým významem. Může být založena na nálezu nových, dosud neznámých pramenů, anebo na nové interpretaci pramenů již známých.


Reference

  1. http://www.etymonline.com/index.php?search=revisionism&searchmode=none
  2. Heslo „revizionismus, revizionista“ na totalita.cz
  3. Brar, Harpal: Boj proti oportunismu a revizionismu – náš stále aktuální úkol, URL http://www.ksm.cz/index2.php?option=com_content&task=view&id=1809&pop=1&page=0&Itemid=89
  4. Kopeček, Michal: Hledání ztraceného smyslu revoluce. počátky marxistického revizionismu ve střední Evropě 1953–1960, Argo, Praha 2008, ISBN 978-80-257-0100-3 URL: http://www.argo.cz/knihy/134894/hledani-ztraceneho-smyslu-revoluce/

Externí odkazy

Zdroj


Poslední aktualizace: 21.11.2021 06:14:26 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto cwiki.cz nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.