cwiki.cz

RovnoběžkyTento článek je o matematice. O geografii pojednává článek Rovnoběžka.

Rovnoběžky jsou v matematice dvě přímky ležící v téže rovině, které se v Euklidovské geometrii nikde neprotínají.

Rovnoběžky jsou takové dvě přímky, které mají stejný směr, ale neprotínají se v žádném bodě. I v případě prostorových přímek lze rovnoběžkami proložit rovinu.

Obsah


Definice

Jsou-li p a q dvě přímky, pak jsou rovnoběžné právě tehdy, když platí:

\({\displaystyle \forall x\in p\;:\left|xq\right|=C}\), kde \({\displaystyle C\in \mathbb {R} _{0}^{+}}\)

Konstanta C značí vzdálenost obou přímek. Je-li C = 0, přímky splývají.

Rovnoběžnost dvou přímek \({\displaystyle p}\) a \({\displaystyle q}\) bývá zapisována jako \({\displaystyle p\|q}\).


Vlastnosti

Přímku různoběžnou s rovnoběžkami \({\displaystyle p,q}\) označujeme jako příčku rovnoběžek \({\displaystyle p,q}\).


Související článkyExterní odkazy

Zdroj


Poslední aktualizace: 21.11.2021 04:28:46 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto cwiki.cz nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.