cwiki.cz

SazeTento článek je o nespálených zbytcích. O české hudební skupině pojednává článek Saze (hudební skupina).

Saze jsou tmavý prachový nános nespálených palivových zbytků, obvykle složený hlavně z amorfního uhlíku.

Nákladní automobil se vznětovým motorem bez filtru pevných částic vypouští oblak sazí - příliš bohatá směs (nadbytek nafty, nedostatek kyslíku)

Obsah


Výskyt

Saze vznikají zvláště při spalování na uhlík bohatých organických paliv za nedostatku kyslíku.[zdroj?] Hromadí se v komínech, automobilových výfucích (hlavně u automobilů se vznětovým (dieselovým) motorem) a dalších površích vystavených kouři.


Výroba

Saze se dají jednoduše experimentálně připravit na nehořlavém povrchu, např. na víčku od plechovky nebo sklenice. Saze vyrobené tímto způsobem patří k nejtmavším známým látkám.

Technický uhlík (saze) se průmyslově vyrábí ve válcových reaktorech z těžkého topného oleje a zemním plynem předehřátého vzduchu. Vzniká jemná hmota – fluffy – (o hustotě cca 100 g/l), která se dále zahušťuje (granuluje) obvykle mokrou cestou na hustotu 300 až 500 g/l. Po přidání vody 1:1 se intenzivním mícháním dosáhne vzniku granulí s minimálním obsahem nežádoucího prachového podílu (ten se při výrobě pneumatik a podobných výrobků špatně vmíchává do kaučukových směsí). Po vzniku granulí se tyto vysuší a expedují převážně v silničních autocisternách a v menším množství i po železnici.


Využití

Uhlíková čerň – saze využívané jako pigment

Saze byly užívány jako černé barvivo v barvách a inkoustech již od prehistorických časů, a jsou ještě široce používány v tiskařských inkoustech, tonerech pro xerografii, laserových tiskárnách a v chemickém průmyslu.

Nejdůležitějším způsobem využití je jako plnivo kaučukových pneumatik. Toto použití spotřebuje 85 % průmyslově vyrobených sazí.[zdroj?]


Nežádoucí vlivy

Účinnost a bezpečnost strojů a staveb

Saze zanášející při špatném způsobu spalování vnitřní povrchy snižují účinnost tepelných strojů. Z tohoto důvodu se například u některých druhů parních kotlů musí provést po zatopení očištění zanesených povrchů (na chladném povrchu během zatápění kondenzuje voda a na ni se nalepí saze).

Saze jsou hořlavé a pokud se usadí ve větších množstvích například v komíně, může dojít k zahoření, případně k výbuchu.[zdroj?]

Globální oteplování

Program OSN pro životní prostředí upozorňuje, že saze z naftových motorů, lokálních topenišť i jiných zdrojů mají významný vliv na globální oteplování, neboť silně pohlcují sluneční záření, ovlivňují formování mraků a mění odrazivost sněhu a ledu v polárních oblastech.[1]

Zdravotní rizika

Cigaretový kouř obsahuje saze, které zanášejí a ničí plíce. Způsobují zjizvení plicní tkáně a tím snižují jejich plochu a pružnost. Vzduch zůstává izolovaný uvnitř a nemůže docházet k dostatečné výměně plynů. Způsobují nemoc zvanou emfyzém, která může způsobit i smrt.[zdroj?]

Saze z dieselových motorů rozptýlené ve vzduchu jsou považovány za vysoce nebezpečné, protože částečky menší než pět mikrometrů nejsou vyfiltrovány v horních cestách dýchacích, a mohou působit jako karcinogeny.


Reference

  1. Miroslav Šuta: UNEP pro ochranu klimatu: Omezte emise sazí a prekurzorů ozónu, Ekofutura, 3/2012, str. 15-16

Související články


Externí odkazy

Zdroj


Poslední aktualizace: 20.11.2021 07:25:35 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto cwiki.cz nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.