cwiki.cz

Sekretář (administrativa)Sekretář (sekretářka, vykonává-li tuto funkci žena), také tajemník (tajemnice), je buď administrativní asistent v podnikové sféře, anebo určitý druh střední či vyšší úřednické funkce ve veřejné správě – například Generální sekretář Ústavního soudu, Státní tajemník USA (de facto ministr zahraničních věcí) nebo generální tajemník ÚV KSČ.

Sekretář ve smyslu „asistent“ (dnes často nazývaný právě asistent) vykonává mnoho administrativních činností. Tradičně mezi ně patří vyřizování korespondence, například psaní dopisů. Éra psaní textů na počítači významně omezila čas, který tato činnost vyžaduje, takže se do oblasti působnosti sekretáře dostala řada nových úkolů. Může zahrnovat správu rozpočtu, vedení účetnictví, správu webových stránek, plánování služebních cest apod. Mezi tyto úkoly může patřit také organizování konferencí, plánování schůzek a příprava dokumentů k revizi.

Sekretáři mohou též vyřizovat personální agendu; ta může zahrnovat i složitější úkoly související například s vízy a imigračními záležitostmi.

Druhý význam slova sekretář (často se používá označení tajemník) se obvykle vztahuje k funkci vedoucího oddělení. Může ale znamenat i předsedu celé organizace, jako je tomu například v případě Generálního tajemníka OSN.

Dříve užívaný výraz „tajemník“ vznikl jako překlad anglického slova „secretary“ (secret = tajemství).


Související články


Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Secretary na anglické Wikipedii.


Externí odkazy

Zdroj


Poslední aktualizace: 21.11.2021 06:59:09 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto cwiki.cz nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.