cwiki.cz

Severoatlantická alianceSeveroatlantická aliance (anglicky North Atlantic Treaty Organization – NATO, francouzsky Organisation du Traité de l’Atlantique Nord – OTAN; doslova Organizace Severoatlantické smlouvy) je euroatlantický mezinárodní vojenský pakt. Byl založen 4. dubna 1949 podpisem Severoatlantické smlouvy. Aliance sídlí v BruseluBelgii. Reakcí na zřízení Západoevropské unie a Pařížské dohody umožňující v roce 1954 vstup NSR do NATO bylo v roce 1955 založení tzv. východního bloku nazývaného Varšavská smlouva. Ta byla po rozpadu sovětského impéria a zániku NDR v roce 1991 rozpuštěna.

Severoatlantická aliance Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
logo NATO
logo NATO

Členské země NATO
ZkratkaNATO/OTAN
Motto„Animus in consulendo liber“
Vznik4. dubna 1949
Typvojenský pakt
SídloBelgie Brusel, Belgie
Souřadnice
Úřední jazykangličtina, francouzština
Členové30 zemí
Generální tajemníkJens Stoltenberg
Hlavní orgánSeveroatlantická rada
Oficiální webnato.int
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Na svém počátku byla Severoatlantická aliance jen o trochu více než politické sdružení. Korejská válka ale podnítila členské státy k vytvoření vojenské struktury pod dohledem dvou amerických velitelů. Slovy prvního generálního tajemníka Hastingse Ismaye bylo úkolem NATO „udržet Ameriku v Evropě, Rusko mimo západní Evropu a Německo při zemi.“[1] V roce 1966 odešla Francie z vojenských struktur NATO kvůli snaze o udržení si vojenské nezávislosti na Spojených státech. Kvůli tomu se sídlo přesunulo z Paříže do Bruselu.[2][3]

Po pádu Berlínské zdi v roce 1989 se Aliance angažovala ve válce v Jugoslávii. První vojenské operace NATO v historii proběhly mezi lety 1992 a 1995 při válce v Bosně a Hercegovině[4] a později v roce 1999 v Jugoslávii. Aliance se snažila zlepšit vztahy s východními státy, což vyústilo v její rozšíření několika státy bývalé Varšavské smlouvy v letech 1999 a 2004. Článek 5, který tvoří základ Severoatlantické smlouvy, byl poprvé použit po teroristických útocích 11. září 2001, což znamená, že útok byl považován za útok proti všem 19 členským státům.[5] Od roku 2003 vede Aliance činnost Mezinárodních bezpečnostních podpůrných silAfghánistánu. Do konce roku 2011 zajišťovala výcvik nové armády v Iráku, účastní se protipirátských operací[6] a v roce 2011 vyhlásila bezletovou zónu nad Libyí v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1973. Původní cíl akce, na níž intervenční síly dostaly mandát, byl však rozšířen (už mimo mandát OSN), což vedlo ke svržení dosavadního vládnoucího režimu a uvrhlo zemi do krvavého chaosu trvajícího dodnes.

Dne 16. prosince 2002 byla mezi NATO a Evropskou unií podepsána dohoda o spolupráci Berlín plus, která mimo jiné umožňuje Evropské unii využívat prostředky i kapacity NATO.[7] V současnosti je součástí Severoatlantické aliance 30 členských států, nejnovějšími členy jsou od června 2017 Černá Hora[8]a od března 2020 Severní Makedonie[9] (předtím od dubna 2009 Albánie a Chorvatsko[10]). Celkové armádní výdaje všech členů NATO tvoří přes 70 % celosvětových armádních výdajů.[11] Samotné Spojené státy zodpovídají za 43 % celosvětových výdajů na armádu[12] a Spojené království, Francie, Německo a Itálie za dalších 15 %.[11]


Členství v organizacích:
     státy v NATO a EU
     státy pouze v EU
     státy pouze v NATO

Obsah


Dějiny

Počátky

Související informace naleznete také v článku Severoatlantická smlouva.
Severoatlantická smlouva byla podepsána 4. dubna 1949 ve Washingtonu, D.C. a Spojené státy ji ratifikovaly v srpnu (foto: Abbie Rowe)

Za předchůdce NATO je považován Bruselský pakt, který 17. března 1948 podepsaly Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Francie a Spojené království. K obraně proti Sovětskému svazu byla ale zapotřebí i účast Spojených států, a proto se začalo mluvit o nové vojenské alianci.[13] To vyústilo v Severoatlantickou smlouvu, která měla ten samý cíl: Ubránit se Sovětskému svazu a později roku 1955 Varšavské smlouvě. Byla podepsána 4. dubna 1949 ve Washingtonu, D.C. pěti státy Bruselského paktu, Spojenými státy, Kanadou, Portugalskem, Itálií, Norskem, Dánskem a Islandem. Podle místa podpisu se někdy nazývá Washingtonskou smlouvou.[14]

Smlouva obsahuje 14 článků, mezi hlavní patří článek 1:

Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN.[15]

Ve článku IV Bruselského paktu se výslovně píše, že reakce států na ozbrojený útok musí být vojenského charakteru.[16] Tím se liší od článku 5 Severoatlantické smlouvy, kde je vojenský útok pouze jednou z možných reakcí. Navíc Severoatlantická smlouva (ve článku 6) omezuje pole působnosti nad obratník Raka.[15] To je důvod, proč NATO nezasáhlo při válce o Falklandy nebo při indické vojenské invazi do Portugalské Indie roku 1961 a po anexi tohoto území Indií.

Studená válka

Související informace naleznete také v článku Studená válka.

Začátek Korejské války v roce 1950 podnítil NATO k rozvoji vojenských struktur.[17] Na konferenci v roce 1952 v Lisabonu se dohodla, že zavede minimálně 50 divizí do konce toho roku s tím, že do dvou let počet rozšíří na 96.[18] Příští rok byl ale požadavek snížen na zhruba 35 divizí. V Lisabonu byla také zavedena pozice Generálního tajemníka NATO, jímž se jako první stal baron Hastings Lionel Ismay.[19]

V září 1952 začalo první velké vojenské cvičení NATO na moři: při operaci Mainbrace nacvičovalo obranu Dánska a Norska přes 160 plavidel.[20] Mezi další velká cvičení patří např. operace Grand Slam, při níž NATO poprvé nacvičovalo ve Středozemním moři, operace Mariner, které se účastnilo 300 lodí a 1000 letadel,[21] operace Italic Weld probíhající v severní Itálii, operace Grand Repulse v Německu nebo operace Monte Carlo simulující podmínky s atomovými zbraněmi.[22]

V roce 1952 se členy NATO staly Řecko a Turecko. Někdy v té době započalo budování sítě Gladio, evropského protikomunistického odboje organizovaného Severoatlantickou aliancí.[23] V roce 1953 oznámil Sovětský svaz, že by se měl připojit k NATO, aby se zachoval mír v Evropě. Členské země se ale bály, že Sovětský svaz chce Alianci oslabit, a tak návrh zamítly.[24] Přijetí Západního Německa do Aliance 9. května 1955 popsal Halvard Lange, tehdejší ministr zahraničí Norska, za „rozhodující zlomový bod v dějinách našeho kontinentu“.[25] Odpovědí Sovětského svazu na tuto událost bylo vytvoření Varšavské smlouvy, kterou 14. května 1955 podepsaly Sovětský svaz, Maďarsko, Československo, Polsko, Bulharsko, Rumunsko, Albánie a Německá demokratická republika (NDR).

V druhé polovině roku 1957 NATO uskutečnilo několik velkých vojenských cvičení. Operací Counter Punch, Strikeback a Deep Water se účastnilo více než 250 000 vojáků, 300 lodí a 1500 letadel.[26]

Odstoupení Francie z vojenských struktur

Mapa zobrazující letecké základny NATO ve Francii před jejím odchodem z Aliance roku 1966

Sjednocenost NATO byla narušena během vlády francouzského prezidenta Charlese de Gaulla, který do úřadu nastoupil roku 1959. Ten protestoval proti silnému vlivu Spojených států na Alianci a blízkým vztahům mezi Spojenými státy a Spojeným královstvím.[27] 17. září 1958 poslal prezidentovi Dwightu D. Eisenhowerovi a britskému premiérovi Haroldu Macmillanovi memorandum, ve kterém žádal vyzdvižení Francie na stejnou pozici, jakou mají USA a Spojené království, a rozšíření působnosti NATO na oblasti jako Francouzské Alžírsko, kde Francie potřebovala pomoci v boji proti povstalcům v alžírské válce.[27][28]

Odpověď na memorandum de Gaulla neuspokojila, a tak začal pro Francii vytvářet nezávislou obrannou sílu. Chtěl také Francii poskytnout možnost uzavřít mír s Východním blokem, místo aby byla zatažena do globální války mezi NATO a státy Varšavské smlouvy. V březnu 1959 Francie stáhla své první jednotky z velení NATO; v červnu de Gaulle zakázal umisťovat cizí jaderné zbraně na francouzské území. V roce 1966 byly z vojenských struktur NATO staženy všechny francouzské jednotky a Francie vykázala všechny cizí jednotky ze svého území.[29][30] Protože předtím bylo Vrchní velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE) umístěno poblíž Paříže, muselo se přesunout do Belgie.[3] Francie zůstala členem Aliance a zavázala se, že v případě útoku komunistů použije na obranu Evropy své vlastní jednotky. Mezi francouzskými a americkými státními úředníky byly uzavřeny tajné dohody, které popisovaly návrat francouzských jednotek do struktur NATO v případě, že vypukne válka mezí Východem a Západem.[31]

Détente a eskalace konfliktů

Politika détente vedla k několika setkáním mezi vůdci států NATO a Varšavské smlouvy

Po druhé berlínské krizi a Karibské krizi si obě strany studené války uvědomily nutnost institucionalizovat proces uvolňování napětí.[32] V roce 1967 NATO přijalo strategii vytyčující dvě funkce Aliance: udržet vojenskou bezpečnost a zároveň prosazovat politiku détente. Touto strategií se NATO řídilo až do konce studené války.[33]

V roce 1964 nastoupil na místo generálního tajemníka NATO italský politik Manlio Brosio. Jednou z jeho prvních akcí bylo založení Výboru pro obranné plánování, jejímiž podřízenými orgány byly v roce 1966 určeny již existující Vojenský výbor a nově vzniklá Skupina pro jaderné plánování.[34] Všechny rozhodovací pravomoci ve vojenských záležitostech byly převedeny na Výbor pro obranné plánování a tak bylo Francii umožněno setrvat v politické struktuře Aliance.[34]

V roce 1969 učinily Spojené státy a Západní Německo zásadní změny ve své zahraniční politice, které umožňovaly lépe prosazovat détente.[35] Richard Nixon zavedl Nixonovu doktrínu a v Západním Německu začala platit Ostpolitik, která nahradila Hallsteinovu doktrínu, která stanovovala, že Západní Německo nebude navazovat ani udržovat diplomatické vztahy s žádným státem, který naváže diplomatické vztahy s NDR.[35]

Americký viceprezident Bush na inspekci vojsk NATO v Západním Německu v roce 1983

V té době byly učiněny snahy o jaderné odzbrojování. V březnu 1970 vešla v platnost Smlouva o nešíření jaderných zbraní a v květnu 1972 Richard Nixon a Leonid Iljič Brežněv podepsali smlouvy SALT I a ABM.[36] V roce 1979 pak byla Brežněvem a novým americkým prezidentem Jimmym Carterem podepsána smlouva SALT II, čímž přestala platit SALT I. SALT II ale nikdy nevstoupila v platnost, protože její ratifikaci odmítl Senát USA kvůli sovětské agresi v Afghánistánu. Její limity ale oba státy vcelku dodržovaly.[37]

V roce 1976 začal Sovětský svaz v Evropě rozmisťovat jaderné systémy typu SS-20.[38] Odpovědí NATO bylo přijetí tzv. dvoukolejného rozhodnutí z roku 1979. Aliance se rozhodla v Evropě rozmístit téměř 600 odpalovacích zařízení řízených střel a zároveň vyslovila podporu kontroly zbrojení.[39]

Po vítězství v prezidentských volbách roku 1980 vyhlásil Ronald Reagan novou Reaganovu doktrínu, která určila nový směr politiky Západu. Reagan požadoval celosvětovou kampaň za demokracii, pouhá obrana proti komunismu mu nepřipadala dostatečná.[40]

V roce 1982 se členem Aliance stalo Španělsko. V té době začalo NATO tlačit na Sovětský svaz ohledně dodržování lidských práv.[41] V souvislosti s tím Reagan na začátku roku 1983 označil komunistický svět za „říši zla“, což velká část západních médií považovala za přehnané.[42] 1. září 1983 sovětská protivzdušná obrana sestřelila bez varování jihokorejské civilní letadlo; zemřelo 250 lidí a tato tragédie podpořila Reaganovu politiku v očích západní veřejnosti.[42] Konec studené války se pak táhl ve znaku vzájemných dohod o odzbrojování.[43] První schůze Reagana a nového sovětského vůdce Michaila Gorbačova proběhla v roce 1985 v Ženevě. Na druhé schůzi v Reykjavíku se Gorbačov snažil Reagana přesvědčit, aby ustoupil od jím plánované Strategické obranné iniciativy, což on odmítl.[43] Na třetím setkání ve Washingtonu pak Reagan a Gorbačov podepsali Smlouvu o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF).[44]

Po studené válce

K NATO se od znovusjednocení Německa připojilo 12 nových členů

Zánik Varšavské smlouvy v roce 1991 odstranil de facto hlavního protivníka NATO a podnítil nové debaty o účelu a povaze Aliance. „Oslovením bývalých nepřátel a návrhem na spolupráci k udržování bezpečnosti NATO aktivně přispělo k ukončení rozdělení Evropy na Východ a Západ.Tato zásadní změna v přístupu byla zakotvena v nové strategické koncepci NATO z listopadu 1991, která přijala širší bezpečnostní rámec.“[45] V období devadesátých let 20. století si Spojené státy politicky udržovaly a ještě upevňovaly výjimečnou moc, díky které mohly diktovat podmínky, ale nemohly nebrat do úvahy Evropu, stejně jako Japonsko, Čínu a Rusko.Vojensky byl rozdíl mezi USA a zbytkem světa velmi výrazný. Američané si však nemohli myslet, že jsou schopni vyřešit všechny problémy světa a s využitím pouze svých vojáků. Již během desetiletí studené války, především pak v sedmdesátých letech 20. století se evropské, latinskoamerické a blízkovýchodní vojenské politické organizace kvůli dosažení svých cílů uchýlily k ozbrojenému boji.[46]

První rozšíření NATO po studené válce přišlo se znovusjednocením Německa 3. října 1990, kdy se bývalá NDR připojila ke Spolkové republice Německo a Alianci. To bylo dohodnuto Smlouvou dva plus čtyři dříve téhož roku. Aby s tímto bodem smlouvy souhlasil Sovětský svaz, strany se dohodly, že v bývalé NDR nebudou umístěny cizí vojenské jednotky a jaderné zbraně. Stephen F. Cohen v roce 2005 prohlásil, že NATO se tehdy zavázalo, že se nebude rozšiřovat dále na východ,[47] ale podle Roberta Zoellicka, tehdejšího zástupce ministra zahraničních věcí USA, který se účastnil smlouvání o podmínkách Smlouvy dva plus čtyři, žádný takový závazek neexistoval.[48] V květnu 2008 Michail Sergejevič Gorbačov prohlásil, že „Američané slíbili, že NATO se nebude rozšiřovat dál než za hranice Německa po studené válce“.[49]

Součástí rekonstrukce NATO po studené válce byla reorganizace její vojenské struktury. Vznikly některé nové složky, např. Velitelství spojeneckého sboru rychlé reakce, a byly uzavřeny dohody o redukci vojenských sil. Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE) mezi NATO a státy Varšavské smlouvy, která byla uzavřena v roce 1990, vyžadovala snížení počtu jednotek na hodnoty, které nepřekračují určité hranice.[50] V období postbipolárního světa, tj. období, které začalo v roce 1991 zánikem jedné ze dvou světových mocností, tj. Sovětského svazu, a ukončením období nazývaného studená válka, zůstala ze dvou supervelmocí pouze jedna, stále více vyzbrojovaná.[51] V roce 1999 byl pak vytvořen adaptovaný text smlouvy, ve kterém byla odstraněna bloková architektura (NATO vs. Varšavská smlouva). Státy NATO ale zatím adaptovaný text neratifikovaly, protože čekají, až Rusko stáhne své jednotky z Gruzie a Moldavska.[52] V roce 1995 se Francie navrátila do Vojenského výboru NATO a od té doby se zvýšila její spolupráce s vojenskými strukturami Aliance. Politika Nicolase Sarkozyho nakonec vyústila v návrat Francie do vojenského velení NATO 4. dubna 2009.[2]

V roce 1999 se členskými zeměmi NATO staly Česko, Maďarsko a Polsko.

Donald Rumsfeld a Victoria Nulandová na summitu NATO-Ukrajina ve Vilniusu v roce 2005

Na pražském summitu v roce 2002 NATO zrušilo některé staré struktury a založila nové. Byly vytvořeny Síly rychlé reakce NATO, bylo zrušeno Vrchní velitelství spojeneckých sil v Atlantiku (SACLANT) a vzniklo Velitelství spojeneckých sil pro transformaci (ACT) a z Vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE) se stalo Velitelství spojeneckých sil pro operace (ACO).[53]

Na pražském summitu se také začalo hovořit o vstupu sedmi nových států do NATO: jednalo se o Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Slovensko, Slovinsko, BulharskoRumunsko. Do Aliance tyto státy vstoupily 29. března 2004, krátce před summitem v Istanbulu. 30. března začala mise Baltic Air Policing, která podporuje suverenitu Baltských států poskytováním vojenských letounů za účelem ochrany před případným leteckým útokem.[54]

Summit v roce 2006 v Rize byl prvním summitem NATO, který probíhal na bývalém území Sovětského svazu. Hlavním tématem byla otázka Afghánistánu a snahy o další rozšíření NATO a Partnerství pro mír.[55] Na summitu v Bukurešti v roce 2008 byly ke členství v Alianci přizvány Chorvatsko a Albánie, které se oficiálně připojily v dubnu 2009. Ukrajině a Gruzii bylo přislíbeno přijetí do Aliance v budoucnosti.[56] Černá Hora je členem aliance od června 2017, Severní Makedonie od roku 2020.

Protiraketová obrana

Generální tajemník NATO, americký prezident a předsedové vlád Lotyšska, Slovinska, Litvy, Slovenska, Rumunska, Bulharska a Estonska po ceremonii v souvislosti s jejich vstupem do NATO 29. března 2004 na summitu v Istanbulu

Na pražském summitu bylo dohodnuto přezkoumání možnosti ochrany území Aliance před raketovými hrozbami. Spojené státy později začaly vyjednávat s Polskem a Českem o vybudování protiraketové obrany na jejich území.[57] V roce 2007 bylo dohodnuto, že základny mají být do provozu uvedeny do roku 2015.[58] V červenci 2008 Česko a Spojené státy podepsaly předběžnou dohodu o umístění základny protiraketové obrany na českém území[59] a s Polskem byla podobná dohoda uzavřena v srpnu.[60] V reakci na to v Česku více než 200 000 lidí podepsalo petici požadující referendum o zřízení základny.[61]

V reakci na vyjednávání ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že uskutečnění těchto plánů by mohlo vést k novým závodům ve zbrojení. Také naznačil, že Rusko odstoupí od Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE) do té doby, než všechny státy NATO podepíšou adaptovaný text smlouvy.[62] Americký ministr zahraničí na to odpověděl, že se Rusko nemá čeho obávat, protože několik protiraketových střel by ruský jaderný arzenál zastavit nedokázalo.[62]

V listopadu 2007 byl odstup od smlouvy CFE odhlasován ruským parlamentem.[52] Dohoda o umístění 10 protiraketových střel a systému MIM-104 Patriot do Polska ze 14. srpna 2008 vedla k jaderným hrozbám Polsku ze strany Ruska. 20. srpna 2008 navíc Rusko oznámilo Norsku, že zruší všechnu vojenskou spolupráci s NATO.[63]

17. září 2009 americký prezident Barack Obama oznámil, že opouští od plánu na protiraketové střely dlouhého doletu a místo toho bude Evropa chráněna proti střelám středního a krátkého doletu loďmi využívající systém Aegis.[64] Oznámení se setkalo s kritikou v americkém Kongresu[65] a hlavně v Polsku.[66]. Rusko naopak rozhodnutí uvítalo a oznámilo, že opatření přijatá v reakci na americký projekt, mimo jiné rozmístění raket typu 9K720 Iskander v Kaliningradské oblasti, zruší. Nově zvolený generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen navrhl Rusku spolupráci týkající se konkrétně protiraketové obrany.[67]

NATO odsoudilo Smlouvu OSN o zákazu jaderných zbraní,[68] kterou v roce 2017 na půdě OSN podpořilo 122 států.[69]


Členské země

Mapa partnerských smluv NATO v Evropě a okolí
     Členové NATO
     Akční plán členství (MAP)
     Intenzifikovaný dialog
     Individuální akční plán partnerství

Severoatlantickou smlouvu podepsalo v dubnu 1949 dvanáct států: Spojené státy americké, Kanada, Spojené království, Francie, Portugalsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Itálie a Island. V roce 1952 se připojilo Řecko a Turecko. V roce 1955 po získání plné suverenity vstoupilo Západní Německo. V roce 1982 se připojilo Španělsko. 12. března 1999 předali ministři zahraničí Česka, Maďarska a Polska své americké kolegyni Madeleine Albrightové příslušné ratifikační listiny, a jejich země se tak také staly členy NATO. V roce 2004 se v největší vlně rozšiřování NATO připojilo 7 států: Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko a Slovensko. 1. dubna 2009 přistoupily Chorvatsko a Albánie, 5. června 2017 Černá Hora a 27. března 2020 Severní Makedonie.

Česko a NATO

Česko spolu s Polskem a Maďarskem jako první země bývalého Východního bloku vstoupilo 12. března 1999 do NATO. Ministr zahraničí Jan Kavan předal v americkém Independence v Missouri ratifikační listinu americké ministryni Madeleine Albrightové.[70]

Platí dohoda, že členské země NATO, tedy i Česko, mají vynakládat 2 % HDP na svou obranu.[71][72]

Rozšiřování

Na summitu v Bukurešti v roce 2008 bylo budoucí přizvání do Aliance přislíbeno třem státům: Gruzii, Ukrajině a Severní Makedonii (tehdy zvané Republika Makedonie).[56] Severní Makedonie v únoru 2019 podepsala protokol o přistoupení, aby se stala členským státem NATO , který procházel ratifikací členskými státy.[73] Její přistoupení bylo mnoho let blokováno Řeckem kvůli sporu o název Makedonie, ten byl vyřešen v roce 2018 Prespanskou dohodou.[74] Vstupu Kypru do Aliance brání Turecko.[75] Ukrajinský parlament v červnu 2010 odhlasoval, že se Ukrajina o vstup do NATO ucházet nebude.[76] Od roku 2019 má Ukrajina ústavně zakotvené směřování země do NATO a EU.[77][78] Od června 2020 je Ukrajina součástí iniciativy „Enhanced Opportunity Partners“ (společně s Austrálií, Finskem, Gruzií, Jordánskem a Švédskem.).[79]

Dalším potenciálním kandidátem je Bosna a Hercegovina, která je v Akčním plánu členství (MAP), což je předstupeň ke vstupu do NATO, jehož cílem je připravit budoucí členské země na povinnosti a závazky, které členství přináší.[80] Rusko se snaží rozšiřování NATO zabránit. V roce 2011 Vladimir Putin navštívil Srbsko a prohlásil, že nechce, aby se tento stát stal členem Aliance a její rozšiřování je proti zájmům Ruska.[81]


Působení

Intervence na Balkánu

Válka v Bosně a Hercegovině

Související informace naleznete také v článcích IFOR, SFOR a Válka v Bosně a Hercegovině.
Letadlo NATO F-16 účastnící se bombardování během operace Rozhodná síla konané po Srebrenickém masakru

V rámci operace Deny Flight (Odepřený let) od 12. dubna 1993 do 20. prosince 1995 NATO zajišťovalo bezletovou zónu nad Bosnou a Hercegovinou během války v Bosně.[82] Mezi červnem 1993 a červnem (oficiálně říjnem) 1996 probíhala operace Sharp Guard (Bdělá stráž) neboli námořní blokáda bývalé Jugoslávie.[83]

28. února 1994 sestřelily americké letouny F-16 čtyři vojenská letadla Republiky srbské útočící proti pozemnímu cíli; byl to první vojenský zásah NATO v historii.[82] Operace Rozhodná síla (Deliberate Force) probíhala od 30. srpna do 20. září 1995 a spočívala v bombardování pozic Vojska Republiky srbské ohrožujících tzv. bezpečné zóny Sarajevo a Goražde.[84] Zásah NATO dopomohl k podepsání Daytonské dohody v prosinci 1995. Jako součást této dohody nasadilo NATO v rámci operace Joint Endeavour (Společné úsilí) mírové jednotky IFOR a později SFOR, které působily od prosince 1996 do prosince 2004.[85] NATO začalo za účast na těchto operacích udělovat medaile NATO.

Válka v Kosovu

Podrobnější informace naleznete v článku Operace Spojenecká síla.
Budova poničená při bombardování Jugoslávie silami NATO v roce 1999

24. března 1999 NATO zahájilo jedenáctitýdenní leteckou operaci Spojenecká síla (Allied Force) proti Svazové republice Jugoslávie s cílem zastavit násilné jednání vůči albánskému obyvatelstvu Kosova ze strany Srbů, kteří se snažili potlačit vojenskou silou ozbrojené povstání kosovskoalbánských separatistů.[86] NATO požadovalo souhlas Rady bezpečnosti OSN s vojenskou intervencí, ten však nebyl poskytnut kvůli vetu Ruska a Číny. Tyto dva státy později podaly návrh na ukončení intervence, který podpořila ale jen Namibie a nebyl tak schválen.[87] Konflikt skončil 11. června 1999, kdy jugoslávský vůdce Slobodan Milošević vyhověl požadavkům NATO přijmutím rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244. 12. července 1999 vstoupili do Kosova na základě rezoluce č. 1244 vojáci KFOR za účelem dosažení trvalého míru a stability v oblasti postižené válkou.[88] Mise se účastní také Armáda České republiky.[89] Mezi srpnem a zářím 2001 rovněž probíhala Aliancí řízená operace Essential Harvest (Nezbytná sklizeň), která měla za cíl shromáždit zbraně a munici odevzdanou dobrovolně albánskými povstalci v Makedonii.[90]

Spojené státy, Spojené království a téměř všechny další členské státy NATO odporovaly snahám o zavedení pravidla souhlasu Rady bezpečnosti OSN s vojenskými operacemi Aliance, mezi které patřila např. operace v Srbsku v roce 1999. Nutnost souhlasu OSN požadovala Francie, Rusko a Čína. První strana tvrdila, že by to podlomilo autoritu Aliance, a poznamenala, že Rusko a Čína by útok na Jugoslávii vetovaly a stejně tak by mohly dělat i v budoucnosti, čímž by zmařily všechen potenciál a účel Aliance.[91]

Operace v Afghánistánu

Související informace naleznete také v článcích Válka v Afghánistánu (2001–2021) a Rozhodná podpora.
Teroristické útoky 11. září 2001 přiměly NATO poprvé použít článek 5 Severoatlantické smlouvy

Teroristické útoky z 11. září 2001 přiměly NATO poprvé v historii uplatnit článek 5 Severoatlantické smlouvy.[5] Podle něj je útok na jakéhokoli člena Aliance považován za útok proti všem. 2. října 2001 NATO potvrdilo, že zmíněné teroristické útoky pod tento článek spadají.[92] Mezi osm oficiálních operací provedených NATO patří operace Eagle Assist (Pomoc orla; hlídání amerického vzdušného prostoru) a operace Active Endeavour (Aktivní snaha), námořní operace mající za cíl zabránit pohybu teroristů a zbraní hromadného ničení a obecně zvýšit bezpečnost námořní dopravy, která probíhá od 4. října 2001.

V srpnu 2003 NATO započalo svou první operaci mimo Evropu, když převzala kontrolu nad Mezinárodními bezpečnostními podpůrnými sílami (ISAF) v Afghánistánu.[93] ISAF měly původně za úkol zajistit Kábul a okolí proti Tálibánu a Al-Káidě, aby mohla fungovat vláda Hámida Karzaje. 13. října 2003 Rada bezpečnosti OSN jednohlasně schválila rozšíření působnosti ISAF na zbytku území Afghánistánu.[94] K březnu 2012 v Afghánistánu působilo téměř 130 000 vojáků pod vedením NATO. Ukončení bojových operací v zemi proběhlo na konci roku 2014.[95] V roce 2015 byla zahájena nová koaliční operace s názvem Rozhodná podpora, která má za úkol s využitím 12 500 zahraničních vojáků provádět v této zemi výcvik, poradenství a podporu afghánských ozbrojených sil.[96]

Výcvik jednotek v Iráku

Související informace naleznete také v článku Válka v Iráku.

V roce 2004 NATO započala na žádost irácké vlády výcvikovou misi v Iráku (NATO Training Mission Iraq, NTM-I), která se starala o výcvik nové irácké armády.[97] Cílem bylo poskytnout demokraticky vedený a schopný obranný sektor.[98] Spolupracovala nejdříve s Koalicí mnohonárodních sil (Multi-National Force Iraq, MNF-I),[99] po jejím zániku v roce 2010 pak s nově vzniklou složkou United States Forces – Iraq. Původně se mise soustředila hlavně na výcvik vysoce postavených důstojníků. V září 2005 NATO otevřelo na kraji Bagdádu vojenskou akademii,[100] ve které do konce února 2009 působili čtyři čeští vojáci.[101] V říjnu 2007 se operace rozšířila na výcvik federální policie a v prosinci 2008 na další složky jako např. loďstvo a letectvo.[97]

K 31. prosinci 2011 mise skončila, když vypršela platnost dohody o její existenci. Operace se zúčastnilo 23 členských států NATO, které přispěly celkově částkou téměř 250 milionů dolarů.[98]

Operace Ocean Shield

Související informace naleznete také v článku Pirátství v Somálsku.

17. srpna 2009 zahájilo NATO operaci Ocean Shield (Oceánský štít), která spočívá v ochraně námořní dopravy v Adenském zálivu a Indickém oceánu (okolí Afrického rohu) proti somálským pirátům. Navazuje tak na předchozí operace Allied Provider (říjen–prosinec 2008) a Allied Protector (březen-srpen 2009), které probíhaly také v Adenském zálivu. Hlavním cílem operace Allied Provider bylo zabezpečení civilních lodí Světového potravinového programu, které do Afriky dovážely potraviny, a operace Allied Protector rozšířila působnost i na komerční plavidla. Operace Ocean Shield kromě samotné kontroly vod poskytuje okolním zemím výcvik vlastních protipirátských jednotek.[102]

Intervence v Libyi

Související informace naleznete také v článcích Vojenská intervence v Libyi a Občanská válka v Libyi (2011).
Start řízené střely Tomahawk z amerického torpédoborce USS Barry vyslané na podporu operace proti Libyi, 29. března 2011

Během občanské války v Libyi v roce 2011 vyeskalovalo násilí mezi protestanty a libyjskou vládou v čele s Muammarem Kaddáfím natolik, že Rada bezpečnosti OSN 17. března 2011 schválila rezoluci č. 1973, která požadovala příměří a schválila vojenský zásah za účelem obrany civilního obyvatelstva. Koalice, ve které bylo i několik členů NATO, zřídila nedlouho poté nad Libyí bezletovou zónu. 20. března 2011 schválilo NATO embargo na dovoz zbraní libyjskému režimu, které prosazovala skrze operaci Unified Protector (Sjednocený ochránce). Ta měla za úkol „kontrolovat, nahlásit a v případě potřeby zastavit lodě podezřívané z nelegálního převozu zbraní.“[103] 24. března NATO souhlasilo s převzetím moci nad bezletovou zónou od původní koalice. Moc nad pozemními jednotkami zůstala v rukou koalice.[104]

Ne všechny členské země se však bojových operací zúčastnily. Do června 2011 jich bylo jen 8 z tehdy celkových 28,[105] což vyústilo v konflikt mezi americkým ministrem obrany Robertem Gatesem a státy jako Polsko, Španělsko, Nizozemsko, Turecko a Německo. Gates po těchto zemích chtěl, aby se na operaci podílely více.[106] Ve svém proslovu v Bruselu 10. června Gates dále kritizoval nečinné země s poznámkou, že jejich jednání by mohlo způsobit rozpad NATO.[107]

Operace v Libyi byla prodloužena do září.[108] Týden na to Norsko oznámilo, že postupně utlumí svou účast na operaci, kterou kompletně ukončí k 1. srpnu.[109] Stažení norských stíhacích letounů nakonec proběhlo 4. srpna.[110] Velitel Royal Navy prohlásil, že britská účast je kvůli škrtům v rozpočtu neudržitelná.[111] Operace nakonec probíhaly až do října; 20. října byl zabit Muammar Kaddáfí a 31. října byla oficiálně ukončena intervence NATO.[112] Intervence NATO pomohla svrhnout a zavraždit vůdce Libye, diktátora Muammara Kaddáfího, na druhou stranu uvrhla celou zemi do krvavého chaosu, trvajícího dodnes.


Spolupráce s nečlenskými státy

Euroatlantické partnerství

NATO zřídilo Euroatlantickou radu partnerství a Partnerství pro mír, které slouží ke spolupráci 30 států NATO a 21 „partnerských zemí.“

Státy účastnící se partnerství s NATO[116]
Partnerství pro mír Středomořský
dialog
kontaktní země Istanbulská iniciativa spolupráce
společenství
nezávislých států
ostatní socialistické
země studené války
neutrální kapitalistické
země studené války
Arménie Arménie Jugoslávie Rakousko Rakousko Alžírsko Alžírsko Austrálie Austrálie Bahrajn Bahrajn
Ázerbájdžán Ázerbájdžán Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina Finsko Finsko Egypt Egypt Japonsko Japonsko Katar Katar
Bělorusko Bělorusko Srbsko Srbsko Irsko Irsko Izrael Izrael Nový Zéland Nový Zéland Kuvajt Kuvajt
Kazachstán Kazachstán Malta Malta Jordánsko Jordánsko Jižní Korea Jižní Korea Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty
Kyrgyzstán Kyrgyzstán Švédsko Švédsko Mauritánie Mauritánie Irák Irák  
Moldavsko Moldavsko Sovětský svaz Švýcarsko Švýcarsko Maroko Maroko Afghánská islámská republika Afghánistán (do 2021)
Rusko Rusko Gruzie Gruzie   Tunisko Tunisko Pákistán Pákistán
Tádžikistán Tádžikistán Turkmenistán Turkmenistán    
Uzbekistán Uzbekistán Ukrajina Ukrajina

Středomořský dialog a ICI

 • Středomořský dialog byl zahájen v roce 1994 a je podobný Partnerství pro mír, ale soustředí se na severoafrické státy.
 • Istanbulská iniciativa spolupráce (ICI) byla vyhlášena na summitu v Istanbulu v roce 2004 a soustředí se na státy širšího Blízkého východu.

Individuální akční plán partnerství

Individuální akční plány partnerství byly zahájeny v roce 2002 na summitu v Praze

V listopadu 2002 byly na pražském summitu zahájeny Individuální akční plány partnerství (IPAP) a je otevřen zemím, které mají politickou vůli a schopnosti prohloubit své vztahy s NATO.[117]

V současnosti se IPAP účastní následující státy:[118]

Kontaktní země

Od devadesátých let začala Aliance spolupracovat se státy, se kterými nemá uzavřené žádné z výše uvedených oficiálních partnerství. Např. Argentina a Chile spolupracovaly s NATO ve válce v Bosně a Hercegovině. V roce 1998 Aliance vytvořila obecné směrnice týkající se vztahů s ostatními zeměmi. Státy ochotné s NATO spolupracovat se nazývají „kontaktní země“ nebo „další globální partneři“.[119]


Struktura

Anders Fogh Rasmussen (vlevo) byl od srpna 2009 do října 2014 generálním tajemníkem NATO

Hlavní velitelství NATO se nachází v Harenu v Bruselu.[120] Pracují v něm delegace členských států, styční důstojníci nebo diplomaté partnerských zemí, mezinárodní civilní zaměstnanci a mezinárodní vojenští zaměstnanci. Celkový počet stálých zaměstnanců je zhruba 4000.[120]

Hlavní politické instituce

Hlavní politickou strukturu NATO tvoří Severoatlantická rada, Výbor pro obranné plánování a Skupina pro jaderné plánování.[121] Těmto orgánům jsou podřízeny Hlavní výbory, které řeší specifické úkoly v politické, vojenské a ekonomické oblasti.[122]

Severoatlantická rada

Severoatlantická rada je nejvyšší rozhodovací a konzultační orgán Aliance. Delegace každé z 30 členských zemí je v ní zastoupena jedním delegátem (stálým zástupcem).[123] Rada se schází alespoň jednou týdně, zasedání na úrovni ministrů zahraničí, předsedů vlád nebo ministrů obrany probíhají jednou za půl roku.[121] Radě předsedá generální tajemník NATO a rozhodnutí musí být přijata jednomyslně.[4]

Seznam generálních tajemníků[124]
# Jméno Stát Období
1 Generál Hastings Lionel Ismay Spojené království Spojené království 4. dubna 1952 – 16. května 1957
2 Paul-Henri Spaak Belgie Belgie 16. května 1957 – 21. dubna 1961
3 Dirk Stikker Nizozemsko Nizozemsko 21. dubna 1961 – 1. srpna 1964
4 Manlio Brosio Itálie Itálie 1. srpna 1964 – 1. října 1971
5 Joseph Luns Nizozemsko Nizozemsko 1. října 1971 – 25. června 1984
6 Peter Carrington Spojené království Spojené království 25. června 1984 – 1. července 1988
7 Manfred Wörner Německo Německo 1. července 1988 – 13. srpna 1994
Sergio Balanzino (zastupující) Itálie Itálie 13. srpna 1994 – 17. října 1994
8 Willy Claes Belgie Belgie 17. října 1994 – 20. října 1995
Sergio Balanzino (zastupující) Itálie Itálie 20. října 1995 – 5. prosince 1995
9 Javier Solana Španělsko 5. prosince 1995 – 6. října 1999
10 George Robertson Spojené království Spojené království 14. října 1999 – 17. prosince 2003
Alessandro Minuto Rizzo (zastupující) Itálie Itálie 17. prosince 2003 – 1. ledna 2004
11 Jaap de Hoop Scheffer Nizozemsko Nizozemsko 1. ledna 2004 – 1. srpna 2009
12 Anders Fogh Rasmussen Dánsko Dánsko 1. srpna 2009 – 1. října 2014
13 Jens Stoltenberg Norsko Norsko 1. října 2014 
Seznam náměstků generálního tajemníka[125]
# Jméno Stát Období
1 Jonkheer van Vredenburch Nizozemsko Nizozemsko 1952–1956
2 Adolph Bentinck Nizozemsko Nizozemsko 1956–1958
3 Alberico Casardi Itálie Itálie 1958–1962
4 Guido Colonna di Paliano Itálie Itálie 1962–1964
5 James A. Roberts Kanada Kanada 1964–1968
6 Osman Olcay Turecko Turecko 1969–1971
7 Paolo Pansa Cedronio Itálie Itálie 1971–1978
8 Rinaldo Petrignani Itálie Itálie 1978–1981
9 Eric da Rin Itálie Itálie 1981–1985
10 Marcello Guidi Itálie Itálie 1985–1989
11 Amedeo de Franchis Itálie Itálie 1989–1994
12 Sergio Balanzino Itálie Itálie 1994–2001
13 Alessandro Minuto Rizzo Itálie Itálie 2001–2007
14 Claudio Bisogniero Itálie Itálie 2007–2012
15 Alexander Vershbow Spojené státy americké Spojené státy americké 2012–2016
16 Rose Gottemoeller Spojené státy americké Spojené státy americké 2016-2019
17 Mircea Geoana Rumunsko Rumunsko 2019-současnost

Vojenská struktura

Související informace naleznete také v článku Předseda vojenského výboru NATO.

Nejvyšším vojenským orgánem NATO je Vojenský výbor, který předkládá návrhy a doporučení Severoatlantické radě, Výboru pro obranné plánování a Skupině pro jaderné plánování. Stejně jako v Severoatlantické radě je každá z členských zemí zastoupena jedním (vojenským) zástupcem a výbor se schází alespoň jednou týdně.[121] Předseda Vojenského výboru je volen náčelníky generálních štábů členských zemí na tříleté období. Od roku 2015 do roku 2018 jím byl český armádní generál Petr Pavel. Od roku 2018 zastává tuto pozici sir Stuart Peach.

Výboru podléhají dvě vojenská velitelství: Velitelství spojeneckých sil pro operace (ACO) a Velitelství spojeneckých sil pro transformaci (ACT).[121] ACO sídlí ve Vrchním velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE) a velí mu vrchní velitel sil NATO v Evropě (SACEUR). Tím byl od roku 2009 admirál James Stavridis,[126] v letech 2013 až 2016 Philip Breedlove a následující tři roky Curtis Scaparrotti.[127] V květnu 2019 se jím stal admirál Tod Wolters.[128] Velitelem ACT (SACT) je od roku generál Stéphane Abrial.[129]

Orgány stojící formálně mimo Alianci

Parlamentní shromáždění NATO

Parlamentní shromáždění sestává z poslanců parlamentů všech členských států a 14 přidružených států.[130] Nemá výkonnou moc, má pouze konzultativní charakter. Delegáti pracují v pěti výborech: ekonomickém, politickém, bezpečnostním a vědecko-technickém a ve zvláštní skupině pro středomořský dialog.[131] Počet poslanců zemí je odvozen od počtu obyvatel; v shromáždění jich zasedá celkem přes 300, z toho z Česka 7.[132][133]

Rada NATO-Rusko

Ruský prezident Vladimir Putin na setkání rady NATO-Rusko v roce 2002

Rada NATO-Rusko byla založena v roce 2002[134], kdy nahradila Stálou společnou radu Rusko-NATO (Permanent Join Council). Rusko na jedné straně a NATO na druhé v ní jednají jako rovnocenní partneři. Slouží ke konzultaci o bezpečnostních a vojenských otázkách. V roce 2009 ruský prezident Dmitrij Medveděv kritizoval rozšiřování NATO na východ, které podle něho porušilo sliby dané západními politiky po sjednocení Německa.[135] V roce 2014 NATO přerušilo s Ruskem veškerou spolupráci.

V březnu 2015, po uzavření příměří v Minsku mezi proruskými separatisty v Donbasu a ukrajinskou vládou, němečtí představitelé z okruhu kancléřky Merkelové kritizovali vrchního velitele sil NATO v Evropě amerického generála Philipa Breedlova za „nepravdivá tvrzení a přehnané soudy“ o přítomnosti ruských vojsk na Ukrajině, které zbytečně vyhrocují ukrajinskou krizi a ohrožují důvěryhodnost NATO. Podle německého magazínu Der Spiegel generál Breedlove v posledních měsících opakovaně veřejně varoval před hrozící ruskou invazí nebo před přítomností vysokého počtu ruských vojáků na Ukrajině, a pokaždé se podle německé rozvědky jeho informace ukázaly jako přehnané nebo nepravdivé. Znepokojení nad výroky generála Breedlova vyjádřili i někteří velvyslanci členských států při NATO.[136]

Spojené státy v únoru 2019 odstoupily od Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987.[137] Tento krok podpořila i Severoatlantická aliance.[138] Panují obavy, že vypuknou nové závody ve zbrojení.[139] Spojené státy a NATO obvinily z porušení smlouvy Rusko, naopak Rusko obvinilo z porušení smlouvy Spojené státy.[140] Podle názoru některých nezávislých expertů a komentátorů smlouvu patrně porušovaly obě strany,[141][142] ale Spojené státy od smlouvy odstoupily, protože signatářem smlouvy není Čína, která může bez omezení budovat svůj raketový arzenál.[143][144] Tento názor potvrdil již v roce 2018 bezpečnostní poradce amerického prezidenta John Bolton.[145]


Kritika a kontroverze

V důsledku vojenské intervence v Libyi, která vedla ke svržení režimu Muammara Kaddáfího v roce 2011, se Libye propadla do chaosu a občanské války.[146] Někteří politici, například slovenský premiér Robert Fico,[147] jihoafrický prezident Jacob Zuma,[148] americký senátor Rand Paul[149] nebo britský politik Nigel Farage,[150] se domnívají, že k destabilizaci Blízkého východu a k následné migrační vlně přispěly vojenské intervence NATO a západních zemí v Iráku a Libyi i podpora povstalců v Sýrii.

Po setkání s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem v září 2015 kritizoval místopředseda vlády České republiky Andrej Babiš NATO za nezájem o ochranu evropských hranic a prohlásil: „NATO se chová účelově. Proti somálským pirátům zasáhlo, protože tam byl ekonomický zájem členských zemí NATO a dalších zemí Bezpečnostní rady OSN. (...) NATO uprchlíci nezajímají, přitom jejich vstupní branou do Evropy je Turecko, člen NATO, a pašeráci na území Turecka, člena NATO, operují.“[151]

Premiér Milo Đukanović podepsal protokol o přistoupení Černé Hory k NATO 19. května 2016

Německý ministr zahraničí ve vládě Angely Merkelové Frank-Walter Steinmeier v červnu 2016 kritizoval NATO za eskalaci napětí ve vztazích s Ruskem a označil rozsáhlá vojenská cvičení NATO u hranic Ruska za „kontraproduktivní“. Steinmeier uvedl: „To, co bychom nyní neměli dělat, je dál vyhrocovat situaci chrastěním zbraní a válečným štvaním.“[152] Průzkum veřejného mínění v Rusku v červnu 2016 zjistil, že 68 % dotázaných Rusů považuje rozmístění vojsk NATO u ruských hranic v Polsku a Pobaltí za hrozbu pro Rusko.[153]

NATO bylo kritizováno, protože mlčí k porušování lidských práv v Turecku,[154] které má druhé největší vojsko v rámci NATO a je jedním z pěti států NATO, které jsou součástí politiky sdílení jaderných zbraní.[155] V důsledku rozsáhlých politických čistek v Turecku proti skutečným nebo domnělým oponentům režimu po neúspěšném pokusu o vojenský převrat ze dne 15. července 2016 požádalo několik desítek vysoce postavených tureckých důstojníků působících ve strukturách NATO o azyl v členských zemích NATO.[156] Generálním tajemník NATO Stoltenberg na to reagoval slovy, že „Turecko má právo stíhat organizátory“ vojenského převratu a zdůraznil, že Turecko je klíčovým spojencem v rámci NATO.[157] O azyl ve Spojených státech požádal i turecký admirál Mustafa Ugurlu, který sloužil v misi NATO v Norfolku ve Virginii.[158] Po převratu byl zatčen také generálmajor Cahit Bakir, který velel tureckým silám v mezinárodních jednotkách NATO v Afghánistánu.[159] Turecký provládní deník Yeni Şafak obvinil amerického generála Johna Campbella, který velel jednotkám NATO v Afghánistánu, že se podílel na plánování vojenského převratu v Turecku.[160]

Podle některých komentátorů NATO při svém rozšiřování do východní Evropy snížilo své vlastní standardy a spolupracuje i se zkorumpovanými a autokratickými režimy jako je Černá Hora pod vedením Mila Djukanoviče,[161] která k NATO přistoupila 19. května 2016.[162]

Mezi členskými zeměmi NATO existuje několik interních konfliktů, například spor o Gibraltar mezi Španělskem a Spojeným královstvím,[163] nepřátelství mezi Řeckem a Tureckem,[164] které se vystupňovalo po turecké invazi na Kypr, jehož severní část turecká armáda nezákonně okupuje, nebo spor mezi některými členskými zeměmi NATO a Tureckem týkající se americké podpory Kurdů v Sýrii,[165] ale také turecké podpory syrské teroristické organizace An-Nusrá, která byla napojená na Al-Káidu.[166] Německá kancléřka Merkelová kritizovala tureckou invazi na sever Sýrie obydlený převážně Kurdy.[167] Naopak šéf NATO Jens Stoltenberg tureckou invazi podpořil.[168] V tresčích válkách o rybolovná práva mezi Islandem a Spojeným královstvím zvítězil Island, který hrozil, že vystoupí z aliance a uzavře leteckou základnu NATO v Keflavíku.[169]


Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku NATO na anglické Wikipedii.

 1. NÁLEVKA, Vladimír. Světová politika ve 20. století. I. Praha: Aleš Skřivan ml., 2000. ISBN 80-902261-4-0. S. 256.
 2. a b RAUŠOVÁ, Zuzana. Francie se po 43 letech vrátí do vojenského velení NATO. iDNES.cz [online]. 2009-03-11 [cit. 2011-07-09]. Dostupné online .
 3. a b FIDLER, Jiří; MAREŠ, Petr. Dějiny NATO. Praha, Litomyšl: Paseka, 1997. 244 s. ISBN 80-7185-145-0. S. 138. Dále jen: Fidler 1997.
 4. a b FIALA, Luděk. Severoatlantická aliance (NATO) [online]. Novinky.cz. Dostupné online .
 5. a b NATO and the fight against terrorism [online]. NATO.int [cit. 2011-05-27]. Dostupné online . (anglicky)
 6. Counter-piracy operations [online]. NATO.int [cit. 2011-05-27]. Dostupné online . (anglicky)
 7. EU-NATO: The framework for permanent relations and Berlin Plus [online]. Rada Evropské unie. Dostupné online . (anglicky)
 8. http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cerna-hora-se-oficialne-stane-clenem-nato/1493276
 9. HER. Třicátým členem NATO se stala Severní Makedonie, její vstup do Aliance komplikoval spor s Řeckem [online]. Česká televize, 2020-03-27 [cit. 2020-03-27]. Dostupné online .
 10. Albánie a Chorvatsko jsou v NATO. Lidovky.cz [online]. 2009-04-01. Dostupné online .
 11. a b The SIPRI Military Expenditure Database [online]. SIPRI [cit. 2010-08-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-07-25. (anglicky)
 12. The 15 countries with the highest military expenditure in 2009 [online]. SIPRI [cit. 2011-07-28]. Dostupné online . (anglicky)
 13. Fidler 1997, str. 33–34
 14. Washingtonská smlouva [online]. NATOAktual.cz [cit. 2011-08-18]. Dostupné online .
 15. a b Severoatlantická smlouva (Washington D.C., 4. dubna 1949) [online]. Ministerstvo obrany České republiky. Dostupné online .
 16. Treaty of Economic, Social and Cultural Collaboration and Collective Self-Defence (Brussels, 17 March 1948) [online]. European NAvigator. Dostupné online . (anglicky)
 17. Haglund, D. G. North Atlantic Treaty Organization (NATO) [online]. History.com [cit. 2011-07-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-08-10. (anglicky)
 18. NATO: Disappointing Performance. Time [online]. 1952-12-08 [cit. 2011-07-22]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2012-01-08. (anglicky)
 19. The Man with the Oilcan. Time [online]. 1952-03-24 [cit. 2011-07-22]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2012-01-08. (anglicky)
 20. Miller, A. P. SACLANT: Guardian of the Atlantic. S. 28 až 34. All Hands [online]. [cit. 20-04-2009]. S. 28 až 34. Dostupné v archivu pořízeném dne 16-04-2006. (anglicky)
 21. Porter, R. Vast sea excercise to be atomic test. The New York Times [online]. 1953-09-13. Dostupné online . (anglicky)
 22. The increase in strength [online]. NATO.int [cit. 2011-07-22]. Dostupné online . (anglicky)
 23. Haberman, C. Evolution in Europe; Italy discloses its web of Cold War guerrillas. The New York Times [online]. 1990-11-16. Dostupné online . (anglicky)
 24. Fast facts. Canadian Broadcasting Corporation [online]. Rev. 2009-04-06 [cit. 2011-07-22]. Dostupné online . (anglicky)
 25. 1955: West Germany accepted into Nato. BBC On This Day [online]. [cit. 2011-07-22]. Dostupné online . (anglicky)
 26. Emergency Call. Time [online]. 1957-09-30 [cit. 2011-07-22]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2011-06-28. (anglicky)
 27. a b Fidler 1997, str. 133
 28. To Charles André Joseph Marie de Gaulle [online]. Dwight D. Eisenhower Memorial Commission, 1958-10-20 [cit. 2011-07-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-08-10. (anglicky)
 29. Q&A: France and Nato. BBC [online]. Rev. 2009-03-11 [cit. 2011-07-22]. Dostupné online . (anglicky)
 30. Fidler 1997, str. 136
 31. Cody, E. After 43 Years, France to Rejoin NATO as Full Member. The Washington Post [online]. 2009-03-12. Dostupné online . (anglicky)
 32. Fidler 1997, str. 140
 33. Fidler 1997, str. 141
 34. a b Fidler 1997, str. 145–148
 35. a b Fidler 1997, str. 150–153
 36. Fidler 1997, str. 158
 37. Fidler 1997, str. 162
 38. Fidler 1997, str. 169
 39. Fidler 1997, str. 174
 40. Fidler 1997, str. 179
 41. Fidler 1997, str. 187
 42. a b Fidler 1997, str. 190
 43. a b Fidler 1997, str. 193-194
 44. Fidler 1997, str. 198
 45. http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120905_what_is_nato_cz.pdf
 46. LABANCA, Nicola. Válečné konflikty dneška. 1. vyd. Praha: Fortuna Libri, 2009. 287 s. S. 205–206.
 47. Cohen, S. F. Gorbachev's Lost Legacy. The Nation [online]. 2005-02-24. Dostupné online . (anglicky)
 48. Zoellick, R. B. The Lessons of German Unification. The National Interest [online]. 2000-09-22 [cit. 2012-05-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-19. (anglicky)
 49. Blomfield, A., Smith, M. Gorbachev: US could start new Cold War. The Daily Telegraph [online]. 2009-05-06. Dostupné online . (anglicky)
 50. Deset let Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě [online]. Ministerstvo obrany České republiky [cit. 2011-07-24]. Dostupné online .
 51. LABANCA, Nicola. Válečné konflikty dneška /od roku 1945 do současnosti/. 1. vyd. Praha: Fortuna Libri, 2009. 287 s. S. 202.
 52. a b Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE) [online]. GlobalSecurity.org [cit. 2011-07-24]. Dostupné online . (anglicky)
 53. Jones, J. L. Vojenské záležitosti: transformace vojenských struktur NATO [online]. NATO.int, 2004-01 [cit. 2011-08-05]. Dostupné online .
 54. Schoofs, J. Three years of NATO Baltic Air Policing [online]. [cit. 2011-07-24]. Dostupné online . (anglicky)
 55. NATO po summitu v Rize. Revue Politika [online]. 2006-12-20. Dostupné online .
 56. a b Kulhánek, J. Summit v Bukurešti a budoucnost NATO. NATOAktual.cz [online]. 2008-04-14. Dostupné online .
 57. Filip, V. Vznikne v České republice opravdu raketová základna USA?. Britské listy [online]. 2006-05-10. Dostupné online .
 58. Europe wants NATO missile defense system complementary to U.S. system. China View [online]. 2007-04-19 [cit. 2010-08-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-02-13. (anglicky)
 59. Česko a USA podepsaly hlavní smlouvu o radaru. iDNES.cz [online]. 2008-07-08. Dostupné online .
 60. Dražanová, A. Riceová podepsala ve Varšavě smlouvu o protiraketové základně. iDNES.cz [online]. 2008-08-20. Dostupné online .
 61. Zakázaní mladí komunisté získali přes 180 tisíc podpisů proti radaru. iDNES.cz [online]. 2008-09-08. Dostupné online .
 62. a b Russia in defence warning to US. BBC [online]. 2007-04-26 [cit. 2011-07-24]. Dostupné online . (anglicky)
 63. Norway: Russia to freeze NATO military ties – World news – Europe – Russia – msnbc.com. MSNBC [online]. 2008-08-20 [cit. 2011-07-24]. Dostupné online . (anglicky)
 64. Základny v Česku a Polsku nebudou, potvrdili Obama i Gates. iDNES.cz [online]. 2009-09-17. Dostupné online .
 65. Kongres kritizoval Obamu za pozdní telefonát do Česka. Týden [online]. 2009-09-24. Dostupné online .
 66. Easton, A. Polish hopes shot down by US move. BBC [online]. 2009-09-17. Dostupné online . (anglicky)
 67. Nebude radar, nebudou ani rakety v Kaliningradu, vzkázalo Rusko. iDNES.cz [online]. 2009-09-18. Dostupné online .
 68. NATO odsoudilo smlouvu OSN o zákazu jaderných zbraní. Natoaktual.cz [online]. 21. září 2017. Dostupné online .
 69. Většina států světa na půdě OSN podpořila zákaz jaderných zbraní. Deník.cz [online]. 7. července 2017. Dostupné online .
 70. BARTUŠKA, Václav. Jsme členem NATO, aliance má nyní 19 členů. iDNES.cz [online]. 1999-03-14 [cit. 2015-01-26]. Dostupné online . (česky)
 71. 20 let Česka v NATO – Online reportáž – Souhrn. iDNES.cz [online]. [cit. 2019-03-25]. Dostupné online .
 72. Evropa zvyšuje výdaje na obranu, Česko je v nich šesté od konce. iDNES.cz [online]. 2018-07-11 [cit. 2019-03-25]. Dostupné online .
 73. Makedonie podepsala protokol o přistoupení k NATO - Novinky.cz. www.novinky.cz [online]. [cit. 2019-09-12]. Dostupné online .
 74. Po letech sporů konečně dohoda. Makedonie a Řecko podepsaly dohodu o názvu makedonského státu. iROZHLAS [online]. [cit. 2019-09-12]. Dostupné online . (česky)
 75. Simsek, A. Cyprus a sticking point in EU-NATO co-operation. Southeast European Times [online]. 2007-06-14 [cit. 2011-07-28]. Dostupné online . (anglicky)
 76. Ukraine’s parliament votes to abandon Nato ambitions. BBC [online]. 2010-06-03. Dostupné online . (anglicky)
 77. Ukrajinská ústava zakotví směřování země do EU a NATO - Novinky.cz. www.novinky.cz [online]. [cit. 2021-04-22]. Dostupné online .
 78. Ukrajina ústavně zakotvila směrování země do EU a NATO | Svět. Lidovky.cz [online]. 2019-02-07 [cit. 2021-04-22]. Dostupné online . (česky)
 79. NATO. NATO recognises Ukraine as Enhanced Opportunities Partner. NATO [online]. [cit. 2021-04-22]. Dostupné online . (anglicky)
 80. Kraus, T. NATO souhlasí s přijetím Bosny a Hercegoviny. EuroZprávy.cz [online]. 2010-04-22 [cit. 2011-07-28]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2011-09-07.
 81. Russia Against Serbian Membership In NATO. The Propagandist [online]. [cit. 2011-07-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-04-26. (anglicky)
 82. a b Deny Flight [online]. NATOAktual.cz. Dostupné online .
 83. Bellamy, Ch. Naval blockade lifts in Adriatic. The Independent [online]. 1996-06-20. Dostupné online . (anglicky)
 84. Operation Deliberate Force [online]. GlobalSecurity.org [cit. 2011-07-21]. Dostupné online . (anglicky)
 85. Peace support operations in Bosnia and Herzegovina [online]. NATO.int. Dostupné online . (anglicky)
 86. Allied Force [online]. NATOAktual.cz. Dostupné online .
 87. Security Council rejects demand for cessation of use of force against Federal Republic of Yugoslavia [online]. OSN, 1999-03-26. Dostupné online . (anglicky)
 88. NATO's role in Kosovo [online]. NATO.int. Dostupné online . (anglicky)
 89. KFOR [online]. Ministerstvo obrany České republiky, rev. 2010-01-14 [cit. 2011-07-21]. Dostupné online .
 90. Operation Essential Harvest [online]. NATO.int [cit. 2011-07-26]. Dostupné online . (anglicky)
 91. V Radě bezpečnosti zazněly rozdílné názory na zásah NATO proti srbským vojenským cílům [online]. OSN Praha [cit. 2011-07-21]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-03-31.
 92. NATO Update: Invocation of Article 5 confirmed – 2 October 2001 [online]. NATO.int [cit. 2011-07-19]. Dostupné online . (anglicky)
 93. Ghafour, H. Nato’s Kabul role is its first outside Europe. The Daily Telegraph [online]. 2003-08-12. Dostupné online . (anglicky)
 94. UNSC Resolution 1510, October 13, 2003 [online]. [cit. 2010-07-05]. Dostupné online . (anglicky)
 95. SVĚTNIČKA, Lubomír. NATO neustoupí, stažení z afghánského venkova by paralyzovalo celou misi. iDNES.cz [online]. 2012-03-20 [cit. 2012-04-07]. Dostupné online .
 96. DAT. Afghánistán: končí mise ISAF, začíná Rezolutní podpora. I s českými vojáky [online]. Praha: ČT24, 31. 12. 2014. Dostupné online .
 97. a b NATO’s assistance to Iraq [online]. NATO.int. Dostupné online . (anglicky)
 98. a b Barbero, M. D. NATO Training Mission – Iraq: Tactical Size...Strategic Impact [online]. Velitelství spojeneckých sil pro operace. Dostupné online . (anglicky)
 99. Lynch, R., Janzen, P. D. NATO Training Mission–Iraq: Looking to the Future [online]. JFQ Forum, 2006 [cit. 2011-07-21]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2007-07-13. (anglicky)
 100. NATO otevřelo v Iráku výcvikovou akademii [online]. NATOAktual.cz, 2005-09-30. Dostupné online .
 101. Výcviková mise NATO v Iráku - NTM-I [online]. Ministerstvo obrany České republiky, rev. 2009-02-27 [cit. 2011-08-18]. Dostupné online .
 102. Counter-piracy operations [online]. NATO.int, rev. 2011-06-17 [cit. 2011-08-18]. Dostupné online . (anglicky)
 103. Statement by the NATO Secretary General on Libya arms embargo [online]. NATO.int, 2011-03-22. Dostupné online . (anglicky)
 104. NATO to police Libya no-fly zone. Al-Džazíra [online]. 2011-03-24. Dostupné online . (anglicky)
 105. al-Ramahi, K. NATO strikes Tripoli, Gaddafi army close on Misrata. The Star Online [online]. 2011-06-09 [cit. 2011-06-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-08-12. (anglicky)
 106. Cloud, D. S. Gates calls for more NATO allies to join Libya air campaign. Los Angeles Times [online]. 2011-06-09. Dostupné online . (anglicky)
 107. Burns, R. Gates blasts NATO, questions future of alliance. The Washington Times [online]. 2011-06-10. Dostupné online . (anglicky)
 108. NATO extends Libya operations to September. The Raw Story [online]. 2011-06-01. Dostupné online . (anglicky)
 109. Norway to quit Libya operation by August. CNN-IBN [online]. 2011-06-10 [cit. 2011-07-21]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2011-08-12. (anglicky)
 110. Gazur, Z. Norsko stáhlo stíhačky z operací západních spojenců v Libyi. Mediafax.cz [online]. 2011-08-04. Dostupné online .
 111. Kirkup, J. Navy chief: Britain cannot keep up its role in Libya air war due to cuts. The Daily Telegraph [online]. 2011-06-13. Dostupné online . (anglicky)
 112. Nato chief Rasmussen 'proud' as Libya mission ends. BBC [online]. 2011-10-31. Dostupné online . (anglicky)
 113. Partnerství pro mír [online]. NATOAktual.cz [cit. 2011-07-29]. Dostupné online .
 114. Nato and Belarus – partnership, past tensions and future possibilities [online]. Foreign Policy and Security Research Center [cit. 2011-07-29]. Dostupné online . (anglicky)
 115. NATO Topics: The Euro-Atlantic Partnership Council [online]. NATO.int [cit. 2011-07-29]. Dostupné online . (anglicky)
 116. NATO Partner countries [online]. NATO.int, rev. 2009-03-06 [cit. 2011-07-29]. Dostupné online . (anglicky)
 117. Pondová, S. Jak správně chápat program Partnerství pro mír [online]. NATO.int [cit. 2011-07-29]. Dostupné online .
 118. Individual Partnership Action Plans [online]. NATO.int, rev. 2010-10-27 [cit. 2011-07-29]. Dostupné online . (anglicky)
 119. NATO’s relations with partners across the globe [online]. NATO.int, rev. 2011-04-12 [cit. 2011-07-29]. Dostupné online . (anglicky)
 120. a b NATO Headquarters [online]. NATO.int, rev. 2011-04-11 [cit. 2011-07-26]. Dostupné online . (anglicky)
 121. a b c d Struktura NATO [online]. NATOAktual.cz [cit. 2011-07-26]. Dostupné online .
 122. Orgány odpovědné Severoatlantické radě, Výboru pro plánování obrany a Skupině pro jaderné plánování [online]. NATOAktual.cz [cit. 2011-07-26]. Dostupné online .
 123. National delegations to NATO What is their role? [online]. NATO.int [cit. 2011-07-26]. Dostupné online . (anglicky)
 124. NATO Who’s who? – Secretaries General of NATO [online]. NATO.int [cit. 2011-07-26]. Dostupné online . (anglicky)
 125. NATO Who’s who? – Deputy Secretaries General of NATO [online]. NATO.int [cit. 2011-07-26]. Dostupné online . (anglicky)
 126. SACEUR [online]. Velitelství spojeneckých sil pro operace [cit. 2011-07-27]. Dostupné online . (anglicky)
 127. Vrchním velitelem sil NATO bude generál Scaparrotti. iDNES.cz [online]. 2016-03-14 [cit. 2019-09-17]. Dostupné online .
 128. Vrchním velitelem NATO je bojový pilot Wolters. Pentagon žádá o posily. iDNES.cz [online]. 2019-05-03 [cit. 2019-09-17]. Dostupné online .
 129. Supreme Allied Commander Transformation [online]. Velitelství spojeneckých sil pro operace [cit. 2011-07-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-07-21. (anglicky)
 130. About the NATO Parliamentary Assembly [online]. Parlamentní shromáždění NATO [cit. 2011-07-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-07-22. (anglicky)
 131. Stálá delegace do Parlamentního shromáždění NATO [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [cit. 2011-07-27]. Dostupné online .
 132. Member Parliaments [online]. Parlamentní shromáždění NATO [cit. 2011-07-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-07-22. (anglicky)
 133. Associate Member Parliaments [online]. Parlamentní shromáždění NATO [cit. 2011-07-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-07-22. (anglicky)
 134. Státy založily novou Radu NATO-Rusko. iDNES.cz [online]. 2002-05-15. Dostupné online .
 135. Der Spiegel [online]. 26. listopadu 2009. Dostupné online .
 136. Der Spiegel [online]. 6. března 2015. Dostupné online .
 137. Rusko a USA potvrdily konec smlouvy o likvidaci raket krátkého a středního doletu. Novinky.cz [online]. 2. srpna 2019. Dostupné online .
 138. Statement on Russia's failure to comply with the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty [online]. NATO, 2019-02-01 [cit. 2019-02-04]. Dostupné online . (anglicky)
 139. Čekají svět závody ve zbrojení? Smlouva o likvidaci raket mezi Washingtonem a Moskvou zanikla. Česká rozhlas [online]. 2. srpna 2019. Dostupné online .
 140. Putin vrací úder, zastavuje dohodu s USA o likvidaci raket. Novinky.cz [online]. 4. března 2019. Dostupné online .
 141. Russia may have violated the INF Treaty. Here’s how the United States appears to have done the same. [online]. 14. února 2019. Dostupné online . (anglicky)
 142. NATO a Damoklův meč nukleárního konfliktu. Český rozhlas [online]. 18. dubna 2019. Dostupné online .
 143. Smlouva o omezení raket mezi Ruskem a USA, která pomohla uzavřít studenou válku, končí kvůli čínskému arzenálu. Hospodářské noviny [online]. 1. srpna 2019. Dostupné online .
 144. President Trump to pull US from Russia missile treaty [online]. BBC, 20. října 2018. Dostupné online . (anglicky)
 145. Vypovězení Reaganovy a Gorbačovovy smlouvy by byl úder mezinárodnímu právu, varuje Moskva. Česká televize [online]. 22. října 2018. Dostupné online .
 146. Chaos v Libyi: tři vlády, islamisté a bezradná Evropa . Týden. 11. července 2016.
 147. Fico si umýva ruky: Za situáciu v Líbyi, Iraku a Sýrii vraj zodpovednosť nenesieme . Aktuálne.sk. 2. července 2015.
 148. http://www.timeslive.co.za/politics/2015/09/15/Zuma-blames-European-bombing-for-Libyan-refugee-crisis
 149. http://thehill.com/blogs/ballot-box/presidential-races/254321-rand-paul-blames-hillary-for-refugee-crisis
 150. http://www.telegraph.co.uk/news/politics/nigel-farage/11548171/Nigel-Farage-David-Cameron-directly-caused-Libyan-migrant-crisis.html
 151. Pomůže NATO s migranty? Je to věc EU, tvrdí Hamáček. Babiš proti . Týden. 10. září 2015.
 152. Německý ministr zahraničí kritizoval NATO za chrastění zbraněmi a válečné štvaní . Česká televize. 18. června 2016.
 153. Levada-Center and Chicago Council on Global Affairs about Russian-American relations . Levada-Center. 4. listopadu 2016.
 154. Stand Up to Erdogan’s Assault on Democracy . National Review (NR). 19. května 2017.
 155. Foreign Minister Wants US Nukes out of Germany [online]. Der Spiegel, 30. března 2009. Dostupné online .
 156. About 40 Turkish NATO soldiers request asylum in Germany-media . Reuters. 28. ledna 2017.
 157. Turečtí důstojníci při NATO požádali kvůli čistkám po puči o azyl . iDNES.cz. 5. prosince 2016.
 158. Turecký důstojník požádal v USA o azyl . Novinky. 10. srpna 2016.
 159. Two Afghan-based Turkish generals detained in Dubai after failed coup: CNN Turk. www.reuters.com. 26. července 2016. Dostupné online . (anglicky)
 160. Důstojníci USA podpořili pokus o převrat v Turecku, tvrdí právník . Týden. 7. října 2016.
 161. Protesty v Černé Hoře mají dvě příčiny: chudobu a nejdéle vládnoucího autokratického vůdce v Evropě Archivováno 10. 2. 2016 na Wayback Machine. Český rozhlas. 31. října 2015.
 162. The Balkans’ Corrupt Leaders are Playing NATO for a Fool . Foreign Policy. 5. ledna 2017.
 163. Diplomaté se přou o Gibraltar, někdejší lídr konzervativců hrozí vojskem . iDNES.cz. 3. dubna 2017.
 164. ‚Hra s ohněm.‘ Mezi členy NATO bobtná spor o těžbu ropy a plynu, padají i slova o použití vojenské síly. Český rozhlas [online]. 27. srpna 2020. Dostupné online .
 165. Američané odstrašují Turky, na ochranu Kurdů vyslali transportéry . iDNES.cz. 30. dubna 2017.
 166. Turci a Saúdové šokovali Západ, v Sýrii vsadili na džihádisty . Novinky. 13. května 2015.
 167. Hořící mešity, vypjaté emoce. Bitva o Afrín má dozvuky i v Německu . iDnes.cz. 23. března 2018.
 168. Šéf NATO: Turecko má právo na obranu, ale na přiměřenou . Týden. 25. ledna 2018.
 169. Když David porazí Goliáše. Island vyhrál tresčí války díky úloze v NATO, brexit přináší novou hrozbu. Česká televize [online]. 16. listopadu 2017. Dostupné online .

Literatura

 • FIDLER, Jiří; MAREŠ, Petr. Dějiny NATO. Praha, Litomyšl: Paseka, 1997. 244 s. ISBN 80-7185-145-0.
 • DUIGNAN, Peter. NATO: Its Past, Present, and Future. Stanford: Hoover Press, 2000. Dostupné online . ISBN 978-0-8179-9782-3. (anglicky)
 • KAPLAN, Lawrence S. NATO Divided, NATO United: The Evolution of an Alliance. Westport: Greenwood Publishing Group, 2004. Dostupné online . ISBN 978-0275983772. (anglicky)
 • SANDLER, Todd; HARTLEY, Keith. The Political Economy of NATO: Past, Present, and into the 21st Century. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. Dostupné online . ISBN 978-0521630931. (anglicky)

Související články

Externí odkazy

Zpravodajství

Zdroj


Poslední aktualizace: 20.11.2021 12:30:29 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto cwiki.cz nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.