cwiki.cz

SjednoceníTento článek je o matematické operaci. O dalších významech pojednává článek Sjednocení (rozcestník).

V matematice se jako sjednocení dvou nebo více množin označuje taková množina, která obsahuje každý prvek, který se nachází alespoň v jedné ze sjednocovaných množin, a žádné další prvky. Sjednocení množin A a B se označuje symbolem AB.

Sjednocení dvou množin
\({\displaystyle ~A\cup B}\)

Obsah


Formální definice

Pro všechna x platí, že xAB právě když xA nebo xB. (Jedná se o matematické nebo, tzn. prvek patří do sjednocení i tehdy, nachází-li se v obou množinách.)

V případě, že se jedná o sjednocení více množin, je možno je chápat jako několik postupných sjednocení (viz asociativita níže), nebo tak, že prvek je součástí sjednocení právě tehdy, je-li prvkem alespoň jedné z množin. Např. pro sjednocení tří množin platí, že x je prvkem ABC iff xA nebo xB nebo xC. Sjednocení \({\displaystyle n}\) množin \({\displaystyle A_{1},A_{2},...,A_{n}}\) lze zkráceně psát

\({\displaystyle A_{1}\cup A_{2}\cup ...\cup A_{2}=\cup _{i=1}^{n}{A_{i}}}\)

Příklad: Sjednocením množin { 1, 2, 4, 8, 9 } a { 3, 4, 7, 9 } je množina { 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 }. Sjednocením množiny všech prvočísel { 2, 3, 5, 7, 11, ... } s množinou všech sudých kladných čísel { 2, 4, 6, … } je množina, jejímiž prvky jsou např. čísla 17, 18, 19, 20, ale nepatří do ní např. čísla 9, 15, 27, 63, 121.

Následuje obecná definice sjednocení nebo také sumy pro libovolnou (i nekonečnou množinu), jak vyplývá z axiomu sumy a jak je používána v teorii množin:
\({\displaystyle \bigcup A=\{x:(\exists y)(x\in y\land y\in A)\}\,\!}\)

Z této definice dostávám speciálně pro dvouprvkovou množinu \({\displaystyle A=\{b,c\}\,\!}\) klasické dvoumnožinové sjednocení:
\({\displaystyle b\cup c=\bigcup A=\bigcup \{b,c\}=\{x:x\in b\vee x\in c\}\,\!}\)


Vlastnosti

Operace sjednocení dvou množin (jakožto binární operace) je asociativní, tzn. (AB) ∪ C = A ∪ (BC). Současné sjednocení všech množin – ABC – je oběma těmto výrazům rovno, proto je možno psát sjednocení libovolného množství množin bez použití závorek.

Sjednocení je komutativní operace, platí tedy, že AB = BA, sjednocované množiny je tedy možno psát v libovolném pořadí.

Neutrálním prvkem pro operaci sjednocení je prázdná množina, tzn. A ∪ ∅ = A pro libovolné A. Prázdná množina se tak dá chápat jako výsledek sjednocení prázdné množiny množin.

Sjednocením s univerzální množinou získáme opět univerzální množinu, tzn. \({\displaystyle A\cup I=I}\).

Vzhledem k definici sjednocení vyplývají všechny tyto skutečnosti z obdobných skutečností o logické spojce nebo.

Mohutnost sjednocení dvou množin je přinejmenším rovna mohutnosti větší z obou množin, nejvýše pak součtu obou mohutností. Pro konečné množiny platí konkrétně: |AB| = |A| + |B| − |A B|.

Sjednocení množin je idempotentní, tzn. platí \({\displaystyle A\cup A=A}\).


Jiné významy slova

České slovo sjednocení (cizím slovem unifikace) zcela obecně představuje vytváření jednoty, jednotného názoru, jednotného chování, myšlení, vystupování apod. a to ve všech oborech lidské činnosti a společenského života.


Související články


Externí odkazy

Zdroj


Poslední aktualizace: 20.11.2021 01:22:19 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto cwiki.cz nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.