cwiki.cz

Symbol (formální jazyky)Symbol (neformálně znak) je v teorii formálních jazyků libovolný z prvků, ze kterých se vytvářejí řetězce. Řetězec (neformálně slovo) je konečná posloupnost symbolů.

Každý symbol lze považovat za řetězec délky 1.

Obsah


Definice

Formálně se symbol definuje jako libovolný prvek abecedy, přičemž abeceda je libovolná konečná množina.


Praktické použití

V teorii formálních jazyků se jako symboly zpravidla používají jednotlivá písmena. Při aplikaci na přirozený jazyk mohou být za symboly považována podle potřeby jednotlivá písmena (pro lexikální zpracování) nebo celá slova, případně slovní tvary (pro zpracování syntaxe). Podobně je tomu při zpracování programovacích jazyků: při lexikální analýze se za symboly považují jednotlivě znaky, při syntaktické analýze se za symboly považují posloupnosti znaků tvořící klíčová slova, identifikátory, literály (konstanty), operátory, oddělovače, apod. Při zpracování mluvené řeči se obvykle za symboly považují jednotlivé hlásky (fonémy).

Při popisu gramatik se symboly dělí na terminální a neterminální. V tomto případě se pro terminální symboly používají obvykle malá, pro neterminální symboly velká písmena anglické abecedy.


Odkazy

Související články

Zdroj


Poslední aktualizace: 20.11.2021 03:24:03 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto cwiki.cz nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.