cwiki.cz

Vědecká radaVědecká rada je orgán veřejných vysokých škol, který je zřízen jak v rámci vysoké školy, tak na úrovni jednotlivých fakult. Projednává dlouhodobý záměr vysoké školy resp. fakulty a schvaluje studijní programy a také se věnuje habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorů. Předsedou vysokoškolské vědecké rady je rektor, fakultní pak její děkan, který také jmenuje a odvolává její členy. Nejméně jedna třetina členů musí být mimo akademickou obec vysoké školy. Na uměleckých vysokých školách či fakultách zastává stejnou funkci umělecká rada, u neuniverzitních vysokých škol pak akademická rada.

Vědeckou radu mají také jiné instituce, například Akademie věd ČR, které se řídí vnitřními předpisy jednotlivých institucí.


Externí odkazy

Zdroj


Poslední aktualizace: 21.11.2021 12:00:21 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto cwiki.cz nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.