cwiki.cz

VojákVoják je osoba, jež slouží ve vojsku buď za plný plat (žold) jako profesionální voják, případně je do vojska odveden, naverbován, v rámci branné povinnosti. Takoví vojáci jsou označováni jako branci a zpravidla je jejich plat nižší až symbolický. Oficiální výraz pro vojáka-ženu je vojákyně nebo vojačka[1]. Výraz vojanda je v soudobém jazyce chápán jako pejorativní.

Čeští vojáci na hlídce v Kosovu
Vojsko
Vojsko se dělí na menší jednotky a je přísně hierarchicky dělené a řízené.
Vojenský výcvik
Ačkoliv každý voják musí projít alespoň základním bojovým výcvikem, mnoho vojáků slouží v nebojových pozicích, například v administrativě, výzkumu nebo zásobování.
Bývalí vojáci
Pro vojáky, kteří přestali sloužit v armádě se často používá označení veterán, ale někdy jsou takto nazývání i zkušení vojáci, kteří v armádě slouží již dlouhou dobu.
Záložní vojáci
Kromě toho jsou i vojáci mimo službu, v záloze, které má armáda k dispozici pro případ potřeby, zejména v rámci mobilizace. Ti jsou formou krátkodobých cvičení průběžně doškolováni a udržují si tak schopnost nastoupit k činné službě a mohou dostávat odměnu za pohotovost.

Obsah


Rozdělení

Pěchota (infanterie)
obvykle nejpočetnější součást armád. Dnes se jednotky často přesunují pomocí vozidel, ale v boji se vojáci pohybují pěšky.
Jízda (kavalerie)
vojáci, jež se pohybují a bojují na hřbetu koně. Dnes lze přeneseně použít i na vojáky bojující ve vozidlech (například tankisté).
Dělostřelectvo (artilerie)
vojáci obsluhující děla, slouží k ničení nepřátelských cílů na větší vzdálenosti
Ženisté (sapéři)
zajišťují konstrukci provizorních staveb, například mostů přes řeku, zákopů. Typicky mají v popisu práce i demolice, pokládání min a výbušnin, nebo naopak jejich odstraňování.
Zdravotníci
poskytují lékařskou pomoc raněným v bitvě.
Specialisté
na obsluhu složitějších zbraní a zařízení, jako například odstřelovači, návodčí, obsluha radaru apod.
Spojaři
zajišťují technické spojení mezi velením a vojskem nebo mezi jednotlivými velitelstvími

Reference

  1. Ústav pro jazyk český AV ČR. Internetová jazyková příručka [online]. [cit. 2021-07-05]. Dostupné online .

Související články


Externí odkazy

Zdroj


Poslední aktualizace: 21.11.2021 12:13:52 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto cwiki.cz nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.