cwiki.cz

VojínVojín je nejnižší hodnost příslušníka armády (v terminologii NATO má stupně od OR-1 do OR-3 podle typu jednotky, ve které slouží). Následující vyšší hodnost je svobodník.

V československé i samostatné české armádě byli vojíni většinou vojáci základní vojenské služby. V profesionální armádě byla ale až do konce roku 2010 nejnižší hodností hodnost rotného a hodnost vojína se používala pouze u aktivních záloh. Od roku 2011 byla hodnost vojína opět zavedena.[1]


Historie

Použití vojínů se datuje od 18. století, kdy armáda Napoleona Bonaparta poprvé ustanovila stálé vojenské hodnosti.

Anglický ekvivalent slova „vojín“ je výraz „private soldier“ (soukromý voják). Toto označení pochází ze středověku, kdy byli vojáci-vojíni najímáni nebo odvedeni do služby šlechticem vytvářejícím armádu. Odtud pak pochází hodnost svobodníka (něm. Gefreiter), tedy vojáka propuštěného ze služby šlechtice.


Reference

  1. Vojenské hodnosti na neoficiálních stránkách AČR

Externí odkazy

Zdroj


Poslední aktualizace: 20.11.2021 06:15:48 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto cwiki.cz nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.