cwiki.cz

Vojenský historický archivVojenský historický archiv (VHA) je specializovaný archiv Ministerstva obrany České republiky. V letech 1959 až 1999 byl součástí Vojenského historického ústavu (respektive Historického ústavu AČR). Od 1. května 1999 je součástí Vojenského ústředního archivu (VÚA), který je řízen ředitelem bezpečnostního odboru ministerstva. VÚA zastřešuje vedle VHA, dva správní archivy a bezpečnostní archiv MO (pro archiválie podléhající utajení).

České (resp. československé) archivnictví bylo budováno od roku 1919 v souvislosti s potřebou dokumentovat činnost legií. Přímým předchůdcem archivu byl archiv Ministerstva národní obrany zřízený roku 1920, od roku 1926 sídlící v karlínské Invalidovně (budova sloužila archivu dlouho, ovšem byla zasažena při povodních roku 2002, od té doby byla hledána vhodnější archivní budova). Od roku 2015 sídlí archiv v budově bývalého vojenského gymnázia v Praze-Ruzyně.

Současný archiv se člení na tři oddělení. 1. oddělení se zaměřuje na starší dokumenty před rokem 1945, 2. oddělení novodobých fondů a sbírek na dokumenty po roce 1945 a 3. oddělení služeb se věnuje badatelské činnosti, sem patří i digitalizace.


Ředitelé

 • Vojtěch Fejlek (1958–1971)
 • Ladislav Kopecký (1973–1988)
  • pověřen pplk. Ján Semáč (1989)
 • Jiří Krupička (1989–1990)
 • Ivan Šťovíček (1990–1994
 • Růžena Hlušičková (1994–1996)
 • Július Baláž (1996–2019)
 • Josef Žikeš (od 2019)

Literatura

 • Baláž, Július. Vojenský historický archiv v novém sídle. Historie a vojenství : časopis Vojenského historického ústavu, roč. 64, č. 1 (2015), s. 120-121.
 • Fejlek, Vojtěch. Vzpomínání emeritního ředitele VHA PhDr. Vojtěcha Fejlka, CSc. na činnost v archivu. In: Ročenka. Vojenský historický archiv. Vojenský ústřední archiv Praha / Praha : Ministerstvo obrany České republiky (2009 [vyd. 2010]), s. 277-290.
 • Jirásková, Alena. Představujeme naše archivy. Vojenský historický archiv v Praze. Genealogické a heraldické listy. 31, č. 2, (2011), s. 71-79

Externí odkazy

Zdroj


Poslední aktualizace: 21.11.2021 04:13:10 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto cwiki.cz nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.