cwiki.cz

Vysokoškolský ústavVysokoškolský ústav je součást veřejné vysoké školy (resp. školy zřízené státem) na úrovni fakult, nejde tak jen o jiný název pro katedru, na něž se fakulty člení. Vykonává vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost, na rozdíl od fakulty se ale může pouze podílet na uskutečňování studijních programů školy. O jeho zřízení či zrušení rozhoduje na návrh rektora akademický senát školy. V čele ústavu stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává rektor. Ředitel se souhlasem akademického senátu jmenuje členy vědecké rady či umělecké rady, popřípadě akademické rady u neuniverzitních vysokých škol.[1]


Reference

  1. § 34 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
Zdroj


Poslední aktualizace: 21.11.2021 12:45:20 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto cwiki.cz nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.