cwiki.cz

Watt-peakWatt-peak (Wp) je míra nominálního výkonu solárního panelu v laboratorních (ideálních) světelných podmínkách.[1] Nejčastěji se používá odvozená jednotka kilowatt-peak (kWp) a také megawatt-peak (MWp) v souvislosti s instalovaným výkonem. Jedná se o výkon fotovoltaické elektrárny při standardních testovacích podmínkách (STC = Standard Test Conditions), které jsou: energie dopadá na fotovoltaický panel kolmo a má hodnotu E = 1 kW/m^2, průzračnost atmosféry Am = 1,5, teplota článků T = 25 °C.[1]

Jmenovitý výkon fotovoltaického modulu je určen měřením proudu a napětí při zapojení proměnného odporu pod definovaným osvětlením. Podmínky jsou definovány ve standardu jako jsou IEC 61215, IEC 61646 a UL 1703; určená světelná intensita je 1000W/m2, se spektrem podobným světlu ze Slunce dopadajícímu na Zemi v zeměpisné šířce 35°N v létě (airmass 1.5) a teplotě buněk panelu při 25 °C. Výkon je měřen proměnou odporovou zátěží v "Wp". Účinnost je určena jmenovitým výkonem děleno výkon osvětlení dopadající na modul (plocha x 1000 W/m2). Watt-peak je příhodnou jednotkou protože dovoluje porovnat jeden modul s druhým a určit instalovaný výkon a jeho přenos. Stejné měření může být použito pro větrné elektrárny, i když specifikace ideálních podmínek bude jiná.


Výstupní výkon v reálných podmínkách

Výstupní výkon fotovoltaického systému závisí na intensitě slunečního záření a dalších okolnostech. Více slunečního záření znamená vyšší výkon fotovoltaického modulu. Ztráty mohou být zapříčiněny neideálním nasměrováním modulu (náklon a/nebo orientace) vysokou teplotou, nevyhovujícím výkonem modulu, znečištěním a přeměnou stejnosměrného proudu na střídavý. Je důležité vědět, že maximální výkon modulu může lehce překonat jmenovitý výkon kdekoliv, kde je intensita světelného záření vyšší než 1000 W/m2 (která zhruba odpovídá poledni v letním Bavorsku).


Reference

  1. a b DOLEŽAL, Martin; NEVŘALOVÁ, Jana; OTÝPKA, Miloslav; VALA, Věroslav. Solární energie [online]. Tábor: Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670, 2013 [cit. 2019-05-12]. Kapitola Základní pojmy, s. 33. Dostupné online .
Zdroj


Poslední aktualizace: 21.11.2021 07:00:39 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto cwiki.cz nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.